Thứ 3, 06/12/2022, 05:02[GMT+7]

Đông Hưng: 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương được khen thưởng

Thứ 5, 17/11/2022 | 16:53:37
1,386 lượt xem
Sáng ngày 17/11, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đông Hưng tổ chức tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 được UBND huyện Đông Hưng tặng giấy khen.

Năm 2022, Ban CHQS huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Điển hình là đã tổ chức bồi dưỡng, kiến thức quốc phòng, an ninh cho 240 đồng chí thuộc đối tượng 4; chỉ đạo tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp và diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đối với 13 xã bảo đảm sát thực tế, an toàn tuyệt đối. Trong công tác tuyển quân đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, trong đó có 14 xã vượt chỉ tiêu giao quân. Năm 2023 huyện Đông Hưng tiếp tục kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; thực hiện tốt công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu; phát huy sức mạnh tổng hợp các cấp, ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị tích cực chủ động làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Nhân dịp này, 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 được UBND huyện trao tặng giấy khen.

Tô Phượng
(Đài TT-TH Đông Hưng)