Thứ 2, 05/06/2023, 07:40[GMT+7]

Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong lực lượng vũ trang

Thứ 3, 28/03/2023 | 15:25:37
2,312 lượt xem
Sáng ngày 28/3, ban CHQS các huyện: Kiến Xương, Quỳnh Phụ tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong lực lượng vũ trang huyện năm 2023.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Phụ trao giải cho các thí sinh.

Các thí sinh trải qua 4 phần thi gồm: Soạn bài giảng (bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử); thực hành giảng bài kết hợp xử lý tình huống sư phạm trong quá trình giảng bài; thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm; viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhiều bài thi có chất lượng tốt với nội dung phong phú như: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Đẩy mạnh thực hiện tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh; Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay...

Thí sinh của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiến Xương trình bày phần thi.

Thông qua hội thi, ban CHQS các huyện Kiến Xương, Quỳnh Phụ kịp thời phát hiện những cán bộ giỏi về lý luận chính trị để tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, góp phần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nói riêng, cán bộ cơ sở nói chung.

Nhân dịp này, ban CHQS huyện Kiến Xương và Quỳnh Phụ đã tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; 10 năm thực hiện đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; trao giải cho các thi sinh có phần thi tốt trong hội thi.

Tiến Đạt