Thứ 2, 15/04/2024, 07:52[GMT+7]

Vũ Thư: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho trên 400 cán bộ cơ sở

Thứ 3, 22/08/2023 | 15:51:53
2,533 lượt xem
Sáng ngày 22/8, huyện Vũ Thư tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 400 học viên là bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn.

Các học viên dự lớp bồi dưỡng.

Từ ngày 22 – 25/8, các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền cơ sở từ đó lãnh đạo, triển khai các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở gắn với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự địa bàn trong tình hình mới.

Quỳnh Lưu