Thứ 6, 24/05/2024, 14:36[GMT+7]

Sở Công Thương tổ chức diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ năm 2023

Thứ 3, 10/10/2023 | 15:26:42
16,879 lượt xem
Sáng ngày 10/10, Sở Công Thương tổ chức khai mạc diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ năm 2023. Tới dự có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cùng các đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Cuộc diễn tập diễn ra trong 2 ngày được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển hoạt động công thương vào các trạng thái về quốc phòng; Đảng ủy sở Công Thương tổ chức hội nghị mở rộng ra nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của Sở vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; chuyển hoạt động công thương từ thời bình sang thời chiến; tổ chức hội nghị Ban Giám đốc triển khai kế hoạch chuyển hoạt động của Sở Công Thương từ thời bình sang thời chiến; tham quan diễn tập phương án A2, xử trí tình huống giải tán biểu tình, dẹp trừ bạo loạn, giải thoát con tin trong tình huống A2 của thành phố Thái Bình; thực hành huy động và vận hành dây chuyền may mặc quần áo dân quân bảo đảm cho tác chiến phòng thủ; thực hành di chuyển cơ quan Sở Công Thương vào căn cứ chiến đấu. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. 

Hội nghị Đảng ủy Sở Công thương mở rộng ra nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động công thương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Lãnh đạo Sở Công thương giới thiệu quy trình diễn tập.

Đây là cuộc diễn tập nhằm tiếp tục thực hiện và cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về xây dựng khu vực phòng thủ. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, trình độ tổ chức, năng lực làm tham mưu của các phòng, đơn vị thuộc Sở trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh; nâng cao sức mạnh tổng hợp, chủ động ngăn ngừa, góp phần làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và khả năng bảo đảm cho tác chiến phòng thủ tỉnh.

                                                                  Thu Thủy