Thứ 2, 27/05/2024, 11:13[GMT+7]

Tiền Hải: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

Thứ 5, 19/10/2023 | 16:19:56
2,762 lượt xem
Sáng ngày 19/10, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Tiền Hải tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 là đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiền Hải phát biểu tại lễ khai mạc.

Trong thời gian 2 ngày (19-20/10), 150 học viên là đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 đã nghe các nội dung gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới…

Các học viên dự lớp bồi dưỡng. 

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh, từ đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả vào vị trí công tác của mình, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Mạnh Thắng