Chủ nhật, 21/04/2024, 11:42[GMT+7]

Hưng Hà: 600 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2024 được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Thứ 2, 19/02/2024 | 18:16:10
4,019 lượt xem
Sáng ngày 19/2, Trung tâm Chính trị huyện Hưng Hà tổ chức khai giảng 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 600 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2024 thuộc 35 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Các thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2024 tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Các học viên được tìm hiểu chuyên đề về: Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Khái lược lịch sử Đảng bộ tỉnh, huyện Hưng Hà và lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Trên cơ sở bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giúp các thanh niên có đủ điều kiện nhập ngũ nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bảo An