Thứ 6, 24/05/2024, 13:17[GMT+7]

Đảng bộ Quân sự huyện Hưng Hà: Xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh

Thứ 5, 12/04/2018 | 09:01:13
1,377 lượt xem
Những năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện Hưng Hà thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Hưng Hà gặt lúa giúp dân.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Quân sự huyện đã chỉ đạo lồng ghép nội dung chương trình xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, Đảng ủy luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; duy trì tốt việc ra nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, hàng quý và từng nhiệm vụ. Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Qua đó góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Điểm đáng ghi nhận ở Ban CHQS huyện Hưng Hà đó là đã thực hiện hiệu quả khâu đột phá về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và thực hiện cải cách hành chính quân sự, lề lối làm việc, xây dựng đơn vị văn hóa, doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; thực hiện tốt 5 tiêu chí về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị số 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cơ quan quân sự huyện đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, từng bước đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng gọn, rõ, thiết thực; giải quyết công việc nhanh, đúng kế hoạch.

Song song với đó, đơn vị còn thực hiện tốt công tác dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của Đảng ủy. Đảng ủy đã họp thống nhất phân công từng đồng chí Đảng ủy viên phụ trách từng nhiệm vụ công tác. Mọi công việc, nhiệm vụ được Đảng ủy, các chi bộ bàn bạc thống nhất, quyết định; thực hiện đúng các quy chế của Đảng ủy, chi bộ, không có hiện tượng mất dân chủ hoặc thực hiện sai quy chế. Bên cạnh đó, thường xuyên bổ sung và thực hiện nghiêm các quy chế của cấp ủy, nhất là về công tác tài chính, quản lý và sử dụng đất quốc phòng. Hàng quý tổ chức đối thoại dân chủ giữa Đảng ủy, người chỉ huy với cán bộ, đảng viên, quân nhân trong đơn vị thông qua sinh hoạt Đảng bộ, sinh hoạt toàn thể quân nhân, qua đó đã giải quyết kịp thời những vấn đề quân nhân còn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện các giải pháp về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng ủy Quân sự huyện tăng cường lãnh đạo công tác cán bộ trong đó tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp ủy các cấp. Việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ được Đảng ủy Quân sự huyện thực hiện đúng quy chế, quy định. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản lý và phân công công tác cho đảng viên được Đảng ủy duy trì thường xuyên, nền nếp. Đảng viên thuộc Ban CHQS huyện có bản đăng ký và thực hiện nghiêm túc quy định những điều đảng viên không được làm đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cá nhân với cơ quan, đơn vị. Qua đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, đơn vị luôn có 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trong đó trên 96% hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền.

Thượng tá Nguyễn Xuân Phùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Đảng ủy, Ban CHQS huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện quân sự, xây dựng lực lượng vũ trang huyện theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao... Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

Cao Thu Hạnh

(Bộ CHQS tỉnh)