Thứ 6, 24/05/2024, 14:03[GMT+7]

Kiểm tra việc xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân, tự vệ

Thứ 5, 10/05/2018 | 14:21:43
1,918 lượt xem
Ngày 9/5, Đoàn công tác của Bộ Tham mưu (Quân khu 3) tiến hành kiểm tra công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) của tỉnh năm 2018.

Đoàn công tác của Bộ Tham mưu (Quân khu 3) kiểm tra thực tế công tác huấn luyện dân quân, tự vệ tại huyện Kiến Xương.

Tại Bộ CHQS tỉnh, cơ quan quân sự huyện Kiến Xương và thành phố Thái Bình, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Công tác quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên về công tác DQTV, công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, huấn luyện và kiểm tra kết quả huấn luyện DQTV của các địa phương. Qua kiểm tra, đoàn công tác đã đánh giá cao vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác DQTV. Hệ thống văn kiện, giáo án bảo đảm đầy đủ các nội dung theo quy định, mô hình, học cụ, vật chất thao trường, vũ khí trang bị phục vụ công tác huấn luyện bảo đảm đúng quy cách, tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng DQTV đúng quy định của Bộ Quốc phòng, huấn luyện sát với tình hình thực tế, đối tượng. Lực lượng DQTV thường xuyên được kiện toàn, đạt 1,31% tổng số dân. Tổ chức huấn luyện lực lượng DQTV năm thứ nhất đạt 100%.


Dân quân, tự vệ huyện Kiến Xương tham gia nội dung đào công sự trận địa tại hội thao năm 2018.

Trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật DQTV; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia các hoạt động, phong trào xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh...

Tất Đạt