Thứ 5, 18/07/2024, 09:07[GMT+7]

Đại hội của nhiều đổi mới, sáng tạo và đột phá

Thứ 6, 31/12/2021 | 16:35:40
975 lượt xem
Với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, sáng 31/12, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam đã khai mạc chính thức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội với sự tham gia của gần 500 hội viên, đại diện cho hơn 27 nghìn hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trên cả nước.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố; Các nhà báo lão thành, các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội của nhiều đổi mới, sáng tạo và đột phá -0

 Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Cả hệ thống chính trị đang tích cực tạo ra nhiều bước phát triển quan trọng về mọi mặt, phát huy những thành quả của quá trình đổi mới, hướng tới dấu mốc năm 2030 nhân 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và dấu mốc năm 2045 kỷ niệm 100 năm lập quốc. 

Trong nhiệm kỳ qua, nhiều cơ quan báo chí trên thế giới phải thu hẹp hoạt động, giảm bớt việc làm do vấp phải cạnh tranh gay gắt từ các tập đoàn công nghệ-truyền thông khổng lồ, doanh thu quảng cáo giảm sút không chỉ với báo in mà ngay cả phát thanh-truyền hình và báo điện tử, sự thay đổi về hành vi tiếp nhận thông tin của người dùng cũng tạo ra nhiều thách thức với báo chí chính thống. 

Đại hội của nhiều đổi mới, sáng tạo và đột phá -0

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc đại hội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 

Trong bối cảnh khó khăn đó, với tinh thần và sứ mệnh cống hiến cao cả, với truyền thống vẻ vang của những người làm báo cách mạng qua gần một thế kỷ, đội ngũ người làm báo cách mạng nước ta, tập hợp dưới mái nhà chung là Hội Nhà báo Việt Nam, đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức, chung lòng, vì một nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân.

Đại hội của nhiều đổi mới, sáng tạo và đột phá -0

 Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Theo ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”; “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng”. Để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang, người làm báo và cơ quan báo chí phải luôn “cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa”; “nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động”.

“Lời Bác dạy mãi là “kim chỉ nam” cho các thế hệ nhà báo và cơ quan báo chí trong quá trình tu dưỡng, phấn đấu, trưởng thành, lớn mạnh”, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Đại hội của nhiều đổi mới, sáng tạo và đột phá -0

Đại hội có sự tham gia của gần 500 hội viên, đại diện cho hơn 27 nghìn hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trên cả nước.(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết, Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam; kiểm điểm đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về “Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kì mới”, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; thảo luận, hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành, thảo luận sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Hội và các văn kiện quan trọng khác trình Đại hội.

"Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kì 2020-2025, gồm những nhà báo có phẩm chất và năng lực, có uy tín và điều kiện, cũng như tâm huyết, để lãnh đạo các mặt công tác của Hội trong nhiệm kì tới", nhà báo Lê Quốc Minh nói.

Đại hội của nhiều đổi mới, sáng tạo và đột phá -0

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành khóa X trình Đại hội XI.  (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, những nội dung thảo luận tại Đại hội và những nhiệm vụ, giải pháp do Đại hội đề ra sẽ có ý nghĩa thiết thực góp phần xây dựng tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng vững mạnh, thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam.

Đại hội của nhiều đổi mới, sáng tạo và đột phá -0

 (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đánh giá cao hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta vui mừng trước sự trưởng thành, vững vàng của đội ngũ báo chí cả nước, ngày thêm nâng cao về năng lực, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đã và đang nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, không ngừng đổi mới, sáng tạo.

Nội dung trên báo chí ngày càng toàn diện, đa dạng, phong phú; chất lượng chính trị, giá trị văn hóa trong các tác phẩm báo chí không ngừng được nâng cao. Học tập tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh nhất là đạo đức, phong cách làm báo của Người, tiếp bước thế hệ cha anh, đội ngũ những người làm báo hôm nay đã và đang phát huy vai trò xung kích không quản khó khăn, gian khổ, dũng cảm xông pha có mặt ở những điểm nóng thực hiện tốt trách nhiệm sứ mệnh người làm báo cách mạng.

Đại hội của nhiều đổi mới, sáng tạo và đột phá -0

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Báo chí tích cực tuyên truyền phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tích cực phát hiện cổ vũ động viên gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo; Hăng hái thâm nhập thực tế vùng sâu, vùng xa, kịp thời đưa tin về những sự kiện nóng những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, thiên tai, bão lũ…

Nhiều bài báo mang tính phát hiện, góp sức tổng kết thực tiễn, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, cảnh báo những nguy cơ hiện hữu, kiến nghị các giải pháp thiết thực trên từng lĩnh vực. Nhiều cơ quan báo chí, nhiều nhà báo đã tích cực phản ánh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phòng, chống tham nhũng với nhiều cách tiếp cận đa dạng, chính xác, góp phần phát hiện sai phạm, tạo sức mạnh dư luận, hỗ trợ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, báo chí phải tiếp tục đổi mới mình, thật sự trở thành kênh thông tin chính xác, kịp thời, có sức mạnh, tầm ảnh hưởng sâu rộng và trách nhiệm cao hơn nữa trong xã hội. 

Hội Nhà báo cần nhận thức đầy đù vai trò, vị trí của mình là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước; tính chất nghề nghiệp cùa Hội không tách rời tính chất chính trị-xã hội; nhiệm vụ hàng đầu của báo chí, của những người làm báo Việt Nam và của Hội là phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh: “Chúng ta đang sống trong một xã hội mở về thông tin, dựa trên nền tảng phát triển của khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin. Đây là môi trường nhiều thách thức, nhưng cũng tạo ra những cơ hội lớn cho báo chí. Chúng ta đã nắm bắt cơ hội tạo nên bước phát triển vượt bậc, toàn diện của báo chí về số lượng, chất lượng, loại hình, nội dung, hình thức. Tuy nhiên, vai trò, tổ chức Hội chưa thực sự có vị thế tương xứng với sự phát triển của báo chí. Tình trạng này cần được khắc phục; và không ai khác, chính Hội phải là chủ thể, chủ động cải thiện tình hình thông qua các chương trình hành động, các hoạt động cụ thể và thiết thực, có sức cuốn hút và lan tỏa, tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp hội Nhà báo Việt Nam”.

Đồng chí yêu cầu cần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo theo nội dung Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bằng những chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát hợp với thực tế, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng và phát triển Hội Nhà báo các cấp.

Đại hội của nhiều đổi mới, sáng tạo và đột phá -0

Đại hội Hội nhà báo Việt Nam lần thứ XI bầu ra Ban chấp hành mới với 52 thành viên.(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Trong các ngày làm việc, Đại hội đã thảo luận và thông qua văn kiện Đại hội Hội nhà báo Việt Nam lần thứ XI, báo cáo công tác kiểm tra nhiệm kỳ 2015-2020; bầu ra Ban chấp hành mới với 52 thành viên (5 vị trí sẽ bổ sung sau Đại hội).

Ban chấp hành Hội nhà báo Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu ra Ban thường vụ Hội với 12 thành viên, Uỷ ban kiểm tra với 15 thành viên.

Những năm qua, báo chí nước ta phát triển mạnh cả về quy mô, loại hình, công nghệ, số lượng, chất lượng, hiệu quả xã hội. Tính đến cuối năm 2021, cả nước có trên 830 cơ quan báo chí thuộc bốn loại hình: báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử. Nhiều cơ quan báo chí đã phát triển nhiều loại hình báo chí, áp dụng công nghệ hiện đại. Phát thanh - truyền hình đã phủ sóng rộng khắp lãnh thổ Việt Nam, một số đài phát sóng ra thế giới bằng các công nghệ tiên tiến.

Số lượng người sử dụng Internet đạt hơn 73%, sử dụng mạng xã hội đạt trên 75% dân số cả nước. Sự phát triển nhanh của báo chí điện tử, kết hợp với công nghệ hiện đại, mở ra khả năng to lớn cho việc truyền tải, tiếp nhận thông tin của công chúng.

Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. 


Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày