Thứ 5, 05/10/2023, 08:47[GMT+7]

Thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Thứ 2, 11/07/2022 | 08:49:25
478 lượt xem
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Ban.

Ảnh minh họa.

Quyết định nêu rõ: Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (Ban Chỉ đạo), là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP).

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan việc triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp và đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương.

Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng Ban gồm: Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Phó Trưởng Ban thường trực); Thứ trưởng Tài chính Võ Thành Hưng; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo. Các cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo sử dụng bộ máy hiện có của mình để giúp việc cho thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động cũng như sử dụng bộ máy của mình để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động định kỳ hằng tháng, quý, sáu tháng, cả năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ...

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày