Chủ nhật, 04/12/2022, 02:59[GMT+7]

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án số 06

Thứ 5, 29/09/2022 | 20:01:07
919 lượt xem
Chiều ngày 29/9, các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án số 06 chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến thúc đẩy thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030". Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Mục tiêu của Đề án nhằm ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích: phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Nhiệm vụ trọng tâm từ nay tới cuối năm sẽ hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực, định danh điện tử và giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công. Hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp hiệu quả, thiết thực 25 nhóm dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06 và 29 nhóm dịch vụ công tại Quyết định số 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh. 100% các dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 và chuẩn bị điều kiện, tổ chức triển khai đối với TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của bộ phận một cửa cấp huyện từ ngày 1/12/2022. Tập trung thực hiện số hóa, đồng bộ, làm sạch dữ liệu của các cơ sở dữ liệu quan trọng, dùng chung như hộ tịch, đất đai. Kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các cấp.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trên cơ sở đó đại biểu các địa phương thảo luận, trao đổi học tập kinh nghiệm vận dụng thực hiện hiệu quả Đề án.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận các địa phương nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng đã tích cực triển khai thực hiện Đề án số 06; đồng thời khẳng định nếu thực hiện thành công Đề án sẽ mang lại hiệu quả lớn, đòi hỏi sự quyết tâm vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, trước hết vượt qua tư duy cục bộ của các bộ, ngành, quán triệt nguyên tắc dùng chung cơ sở dữ liệu. 

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương cần tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ngành để giải quyết khó khăn về hạ tầng kỹ thuật, tính liên thông, kết nối bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu cho nhân dân. UBND các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo, có hướng dẫn cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cho phù hợp, thực hiện hiệu quả tốt nhất mục tiêu Đề án đề ra.

                                                             Thu Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày