Chủ nhật, 04/12/2022, 05:24[GMT+7]

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc

Thứ 3, 11/10/2022 | 08:05:05
362 lượt xem
Ngày 10/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng Lý luận Trung ương họp Kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026 và tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận phiên họp và Hội thảo.

Các ý kiến phát biểu tại kỳ họp và Hội thảo tập trung thảo luận, cung cấp, bổ sung luận cứ khoa học cho việc xây dựng Báo cáo tư vấn của Hội đồng lý luận Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sắp tới.

Báo cáo đề dẫn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, nêu rõ: “Trong suốt quá trình phát triển, từ khi đất nước giành được độc lập đến nay, Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, coi trí thức là vốn quý của dân tộc, có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là sự kế thừa truyền thống dân tộc, truyền thống hiếu học, coi trọng hiền tài, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia”.

Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt là trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế tri thức, vấn đề này không chỉ có ý nghĩa to lớn trong việc đảm bảo nguồn lực nhân lực chất lượng cao, mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với ý nghĩa đó, gần 30 ý kiến tham luận của các đại biểu tập trung làm rõ một số vấn đề: Nhận diện về đội ngũ trí thức Việt Nam trong điều kiện mới, đặc điểm và những nhân tố tác động tới việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; Đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được, những hạn chế, điểm nghẽn cần được tháo gỡ để phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; Những đề xuất, kiến nghị xây dựng và sử dụng đội ngũ trí thức đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những ý kiến tham luận của các thành viên Hội đồng. Với tinh thần trách nhiệm, khoa học, các tham luận đã làm rõ nội dung của Hội thảo và những nội dung này sẽ tiếp tục được nghiên cứu, chắt lọc để phục vụ xây dựng Báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, phục vụ Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, thời gian còn lại của năm 2022, các thành viên của Hội đồng lý luận Trung ương tiếp tục bám sát Quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng, tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các ý kiến chỉ đạo toàn diện và sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Thường trực Ban Bí thư, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác, trước hết cần hoàn thành tốt kỳ họp thứ 6 của Hội đồng theo như Kế hoạch công tác toàn khóa đã đề ra.

Đồng thời, Hội đồng lý luận Trung ương tập trung cao độ, nỗ lực để xây dựng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các báo cáo tư vấn kịp thời trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII về vấn đề xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội đồng lý luận Trung ương cần tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo đảm chất lượng tư vấn, thẩm định những văn bản có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng. Tiếp tục thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lý luận chính trị.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày