Thứ 5, 18/07/2024, 08:10[GMT+7]

Tăng tốc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Thứ 5, 20/10/2022 | 08:41:28
493 lượt xem
Ngày 19/10, phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ năm Hội đồng Dân tộc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 (2021-2025) và năm 2022, còn triển khai rất chậm so với yêu cầu, nhiệm vụ; cần tăng tốc thực hiện chương trình này.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp toàn thể lần thứ năm của Hội đồng Dân tộc.

Ngày 19/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp toàn thể lần thứ năm Hội đồng Dân tộc.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, tại Phiên họp lần này, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và Chương trình công tác năm 2023 của Hội đồng Dân tộc; thảo luận và thông qua Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới; thảo luận, thống nhất Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng Dân tộc; góp ý kiến, tham gia thẩm tra một số dự án Luật phục vụ Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Đồng thời nhấn mạnh, các nội dung triển khai tại phiên họp này hết sức quan trọng để phục vụ cho Kỳ họp thứ Tư sẽ khai mạc vào ngày 20/10 tới và định hướng nhiệm vụ công tác của Hội đồng Dân tộc trong thời gian tiếp theo. Do vậy, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận thẳng thắn, có trách nhiệm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đi đúng trọng tâm, trọng điểm đối với các nội dung liên quan.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao về sự chủ động, trách nhiệm, trong hoạt động của Hội đồng Dân tộc. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nhiều trong giai đoạn đầu năm, nhưng Hội đồng Dân tộc tiếp tục có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh những nhiệm vụ cơ bản thời gian tới của Hội đồng Dân tộc: Tiếp tục bám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Hội đồng dân tộc trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng đoàn Quốc hội; Quán triệt thực hiện nội dung phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhấn mạnh việc xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc là một trong những yếu tố cấu thành quan trọng để thực hiện nhiệm vụ này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các đại biểu thảo luận kỹ trước khi thông qua Đề án tại Phiên họp này, bảo đảm Đề án bám sát chủ trương, đường lối trong văn kiện của Đảng. Nội dung, phương thức đổi mới phải tuân thủ các quy định của Hiến pháp, pháp luật; nhiệm vụ, giải pháp thực chất, hiệu quả và bảo đảm tính khả thi khi tổ chức triển khai thực hiện.

Về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng Dân tộc, đồng chí Trần Thanh Mẫn lưu ý, nội dung này cần bám sát và có sự ưu tiên tập trung cao nhất cho nhiệm vụ giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” theo các nghị quyết của Quốc hội để bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Cho rằng, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 (2021-2025) và năm 2022, còn triển khai rất chậm so với yêu cầu, nhiệm vụ. Phân bổ giải ngân vốn đầu tư còn rất thấp; cần làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút kinh nghiệm từ hai chương trình mục tiêu đã thực hiện, tăng cường cơ chế điều phối, đẩy mạnh truyền thông, tăng tốc thực hiện. Đồng thời lưu ý rà soát kỹ cơ chế điều phối của Chương trình; việc lồng ghép trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát tính đồng bộ, liên thông, tính khả thi của các văn bản đã ban hành của Chương trình; tiến độ giải ngân phải gắn liền với chất lượng, hiệu quả; tiêu chí phân bổ, lựa chọn địa bàn, tránh dàn trải địa bàn, nguồn lực và khả năng giám sát; tính khả thi của các địa phương trong thực hiện vốn đối ứng.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày