Thứ 5, 08/12/2022, 17:03[GMT+7]

Cần hoàn thiện thể chế để nâng cao chất lượng thanh tra

Thứ 7, 05/11/2022 | 18:09:19
151 lượt xem
Trước tình trạng kết luận thanh tra còn chưa bảo đảm rõ ràng về nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác thanh tra thông qua hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cán bộ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại phiên chất vấn chiều 5/11. (Ảnh: THỦY NGUYÊN).

Tăng cường đôn đốc, thực hiện kết luận thanh tra

Chiều 5/11, phát biểu giải trình một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm cuối phiên chất vấn lĩnh vực thanh tra, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trân trọng cảm ơn các đại biểu Quốc hội với tinh thần trách nhiệm cao đã đặt nhiều câu hỏi nhằm làm sáng tỏ vấn đề, giúp cho ngành thanh tra ngày càng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng nêu rõ, năm 2022, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra, coi đây là công tác trọng tâm, đồng thời đẩy mạnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ trong công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trong quá trình chỉ đạo thanh tra, Chính phủ yêu cầu thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động, xử lý chồng chéo trong kiểm toán, kiểm tra, thanh tra, nhất là ở các doanh nghiệp.

Chính phủ cũng đã chỉ đạo ngành thanh tra tập trung thanh tra trong một số lĩnh vực quan trọng như: đầu tư, xây dựng, đấu thầu, chứng khoán, ngân hàng… Thủ tướng Chính phủ trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo về kết luận thanh tra, nhất là với những vấn đề phức tạp, qua đó nhiều cuộc thanh tra đạt kết quả tốt, xử lý nghiêm các vi phạm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại phiên chất vấn chiều 5/11. (Ảnh: THỦY NGUYÊN).

Nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến việc thu hồi tài sản cho Nhà nước, phát hiện vi phạm pháp luật, xử lý sau thanh tra. Phó Thủ tướng cho biết, 9 tháng đầu năm, trên 3.000 kết luận thanh tra đã được ngành thanh tra thực hiện, chiếm hơn 60% tổng số kết luận thanh tra. Theo Phó Thủ tướng, đây là kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng thừa nhận, trong một số trường hợp, kết luận thanh tra còn chưa bảo đảm rõ ràng về nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp.

Để khắc phục điều này, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, cần nâng cao chất lượng công tác thanh tra thông qua hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cán bộ, quy định chặt chẽ quy trình công tác thanh tra.

9 tháng đầu năm, hơn 3.000 kết luận thanh tra đã được ngành thanh tra thực hiện, chiếm trên 60% tổng số kết luận thanh tra. 


Về xây dựng pháp luật, Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi) để khắc phục hạn chế của Luật hiện hành. Kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi). Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, đây là giải pháp quan trọng góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong ngành.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Chính phủ xác định công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực là công tác trọng tâm, đồng thời chỉ đạo bộ, ngành địa phương thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm tham nhũng, kiểm soát tài sản thu nhập, thu hồi tài sản tham nhũng, phòng ,chống tham nhũng trong khối ngoài nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về lĩnh vực này.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong công tác này. Chính phủ sẽ tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu Quốc hội để tiếp tục khắc phục trong thời gian tới, bảo đảm phát huy vai trò của ngành thanh tra trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thanh tra. (Ảnh: THỦY NGUYÊN).

Kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thanh tra, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhận định, phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, có trọng tâm, trọng điểm, với tinh thần thẳng thắn, khách quan, xây dựng, phản ánh được những ý kiến trăn trở, bức xúc của cử tri và nhân dân. Tổng Thanh tra Chính phủ đã nắm rõ tình hình, thực trạng vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách, trả lời đầy đủ, bao quát, đề xuất được một số giải pháp cho thời gian tới.

Qua báo cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ gửi đến các đại biểu Quốc hội và diễn biến phiên chất vấn, để phát huy kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện Luật Thanh tra (sửa đổi) được thông qua tại kỳ họp này; kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các cơ quan thanh tra, đội ngũ thanh tra viên và người làm công tác thanh tra, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, ngành thanh tra cần đổi mới phương pháp và cách thức tiến hành thanh tra để đẩy nhanh tiến độ thanh tra, khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra bảo đảm chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; tăng cường theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra, tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản.

Thêm vào đó, ngành cũng cần quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện các quy định và tăng cường các biện pháp, chế tài để thu hồi tài sản tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thật sự có bản lĩnh, liêm chính, trong sạch.

Ngoài ra, cần đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung tuyên truyền, phản ánh trung thực, kịp thời kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng cũng như việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, xã hội quan tâm.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày