Thứ 7, 04/02/2023, 22:10[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023

Thứ 2, 19/12/2022 | 19:43:05
3,535 lượt xem
Chiều ngày 19/12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Năm 2022, toàn ngành tư pháp đã đoàn kết, trách nhiệm, bám sát và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác. Qua đó đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của từng địa phương. Với chủ đề thi đua “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”, năm 2023, ngành tư pháp tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và thể chế hoá kịp thời các nghị quyết, kết luận, chỉ thị liên quan đến lĩnh vực tư pháp; tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Tăng cường công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng của ngành tư pháp; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức tư pháp theo vị trí việc làm. Tăng cường năng lực tham mưu cho Chính phủ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp. Giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị toàn ngành tư pháp tiếp tục quán triệt, thể chế hoá kịp thời đầy đủ, đồng bộ, chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế pháp luật, xác định rõ cơ chế phân công phối hợp. Các bộ, ngành địa phương nâng cao năng lực xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, tránh tình trạng nợ đọng văn bản. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, rà soát, đơn giản hoá các thủ tục nhằm phục vụ tốt cho người dân, hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Hoàn thiện cơ chế để thực hiện hội nhập sâu rộng của đất nước, kiện toàn bộ máy theo tinh thần tinh gọn, hiệu quả.

Trịnh Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày