Thứ 7, 04/02/2023, 23:26[GMT+7]

Tiếp tục bám sát thực tiễn, thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ Trung ương

Thứ 3, 27/12/2022 | 08:05:53
267 lượt xem
Ngày 26/12, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; các đồng chí Phó Chánh Văn phòng Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban đảng ở Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2022, mặc dù khối lượng công việc lớn, đa dạng, phức tạp, nhiều việc phát sinh, đột xuất, Văn phòng Trung ương duy trì công việc thông suốt, không ngừng nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chất lượng tham mưu, đề xuất, công tác thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo tiếp tục có chuyển biến tốt; đề xuất xử lý kịp thời, có hiệu quả nhiều việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế-xã hội, những vấn đề đáng chú ý nổi lên tại các địa phương.

Công tác chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện đúng quy định; công tác hậu cần chủ động, linh hoạt, phục vụ chu đáo, an toàn các hoạt động của Trung ương, lãnh đạo cấp cao, các ban đảng ở Trung ương và nội bộ cơ quan.

Các doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm…

Tuy nhiên, công tác đôn đốc tiến độ một số đề án, báo cáo có lúc chưa bảo đảm yêu cầu về thời gian, chất lượng biên tập còn hạn chế. Công tác nắm tình hình theo địa bàn, lĩnh vực được phân công của một số chuyên viên còn chậm, tính phát hiện, đề xuất chưa đồng đều…

Năm 2023, Văn phòng Trung ương tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm định các đề án, báo cáo; chủ động đôn đốc, phối hợp các cơ quan chủ trì bảo đảm tiến độ, chất lượng đề án, báo cáo trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tham mưu xây dựng Chương trình làm việc năm 2024, chương trình làm việc hằng quý, tháng, tuần của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt.

Tiếp tục đổi mới phương pháp nắm tình hình, tham mưu, đề xuất kịp thời, nhạy bén, lựa chọn chính xác những vấn đề cần đưa vào chương trình làm việc.

Tham mưu, phối hợp chuẩn bị các nội dung và phục vụ tốt Hội nghị Trung ương 7, 8 khóa XIII, các phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập, các cuộc làm việc của đồng chí Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng thay mặt Ban Bí thư, đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được trong năm 2022.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức khó lường, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đây cũng là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ và bước đầu chuẩn bị một số công việc cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Văn phòng Trung ương cần tập trung chú ý nắm tình hình, dự báo những vấn đề phát sinh, cấp bách để kịp thời tham mưu, đề xuất với Thường trực Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Chủ động, thường xuyên đôn đốc, trao đổi, thống nhất với cơ quan chủ trì đề án để bảo đảm thời gian, chất lượng nội dung đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định. Nội dung các đề án bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, thể thức mới trình lãnh đạo.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, sản phẩm quan trọng nhất của Văn phòng là văn bản, vì thế phải tập trung nghiên cứu, biên tập, bảo đảm chất lượng văn bản sau các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư.

Văn phòng Trung ương cũng cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin phục vụ lãnh đạo; quan tâm hơn đến các báo cáo định kỳ; báo cáo ngày cần tăng hàm lượng thông tin, nhất là những vấn đề mới, nóng, bổ sung thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Cán bộ theo dõi địa phương bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, đề xuất những vấn đề nảy sinh. Công tác xử lý, giải quyết đơn thư bảo đảm đúng quy định; chú ý phát hiện vấn đề mới để báo cáo.

Văn phòng Trung ương cũng cần tiếp tục nghiên cứu kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp để xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ cương, xây dựng cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư.

Mỗi cán bộ, đảng viên của Văn phòng phải kiên định về lập trường, tư tưởng chính trị, gương mẫu, có ý chí vươn lên trong công tác, học tập và nghiên cứu.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày