Thứ 4, 17/04/2024, 10:44[GMT+7]

Công tác dân vận cần phải nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới

Thứ 7, 07/01/2023 | 07:04:28
1,069 lượt xem
Đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích đã đạt được trong năm 2022 của hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng chỉ rõ một số vấn đề mà công tác dân vận cần phải nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị.

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự, có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Năm qua, công tác dân vận tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sát thực, hiệu quả, gắn với cơ sở. Công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp tập trung vào nội dung cải cách hành chính, chuyển đổi số. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội hướng mạnh về cơ sở, phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan trong công tác vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng những mô hình dân vận khéo, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, chăm lo đời sống của nhân dân, thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Năm 2022, cả nước có 119.638 mô hình dân vận khéo, trong đó 70.700 mô hình tập thể, 48.938 mô hình cá nhân trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích đã đạt được trong năm 2022 của hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; đồng thời chỉ rõ một số vấn đề mà công tác dân vận cần phải nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới.

Cụ thể: Phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, lý giải thấu đáo, kiên trì thuyết phục để nhân dân hiểu đúng tình hình đất nước và thế giới, những tác động tích cực và tiêu cực tới nước ta; về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đời sống nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong thực hiện công tác dân vận, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và đoàn thể tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; quan tâm giúp đỡ người yếu thế, khó khăn trong xã hội; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phát triển đoàn viên, hội viên, nhất là ở vùng sâu, xa, khó khăn, khu công nghiệp tập trung đông công nhân; thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục chú trọng xây dựng, nhân rộng những mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, nhất là trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo khí thế và bước chuyển mới trong phong trào thi đua yêu nước hiện nay. Ban Dân vận Trung ương và ban dân vận các cấp tập trung tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là nghị quyết của các Hội nghị Trung ương khóa XIII, các nội dung liên quan đến công tác dân vận, đến nhân dân. Ngành dân vận chủ động phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,…

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao tặng đồng chí Hà Thị Khiết Huân chương Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh, huân chương cao quý của Đảng, Nhà nước ta tặng đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương. 

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày