Thứ 7, 01/04/2023, 12:09[GMT+7]

Giúp Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng sát thực tiễn, hợp lòng dân

Thứ 7, 18/02/2023 | 08:35:30
1,109 lượt xem
Ngày 17/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội nghị liên tịch thường niên tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm tổng kết công tác phối hợp năm 2022, triển khai trọng tâm công tác năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị tổng kết công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: Duy Linh).

Theo báo cáo, thời gian qua, hai cơ quan đã tích cực phối hợp thực hiện một số cuộc vận động, chương trình lớn, tổ chức nhiều hội nghị phản biện xã hội về các dự án luật quan trọng trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi).

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp hơn 5.000 ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và kỳ họp bất thường; phối hợp triển khai giám sát việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tham gia các Đoàn giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đưa hơi thở cuộc sống vào nghị trường

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều nhận định: Quốc hội khóa XV ngày càng đổi mới, dân chủ trong thực hiện chức năng nhiệm vụ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày càng trân trọng, tiếp nhận các ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thể hiện tinh thần gần dân, phát huy dân chủ, lắng nghe rộng rãi ý kiến nhân dân, đưa nhiều hơn hơi thở cuộc sống tới nghị trường, trong việc quyết định, thông qua nhiều quyết sách quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Duy Linh).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu rất tích cực của đất nước trong năm 2022.

Đồng chí đề nghị trong năm 2023, hai cơ quan sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong xã hội, phát huy mọi khả năng sáng tạo của Nhân dân để đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm thúc đẩy lấy ý kiến nhân dân nhất là đối với Luật Đất đai sửa đổi nhằm hỗ trợ nhiệm vụ lập pháp rất nặng nề của Quốc hội trong năm nay. Đồng chí cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Hiến pháp, sự kiện lớn khởi đầu trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mặt khác, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác phản biện chính sách, giúp cho Quốc hội trong việc xây dựng các dự án luật quan trọng liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân như: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi)...

Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong các hoạt động giám sát, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn; tăng cường phối hợp để tiếp tục tạo chuyển biến trong nâng cao chất lượng công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân tại các kỳ họp Quốc hội.

Quang cảnh hội nghị tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh).

Tại cuộc làm việc, để phục vụ Quốc hội có ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 5, Chủ tịch Quốc hội cho rằng hai bên cần tổ chức tốt hơn nữa về lấy ý kiến nhân dân đối với Nghị quyết 671 đã ban hành. Theo Chủ tịch Quốc hội, gần đây việc triển khai bắt đầu đẩy mạnh hơn, nhưng nhìn chung tiến độ còn chậm, chưa được như mong muốn.

Bày tỏ hoan nghênh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa qua tổ chức Hội nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh mang lại tác dụng lan tỏa, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm hơn nữa thúc đẩy việc này.

Qua tiếp thu ý kiến các vị đại biểu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên nghiên cứu và tổ chức hội nghị giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua đó lắng nghe nghe ý kiến của đại diện các tầng lớp nhân dân về dự án luật quan trọng này; với hình thức có thể trực tiếp kết hợp trực tuyến, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao.

Làm tốt hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất trong năm 2023 tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp để tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới.

Đối với công tác xây dựng pháp luật, hai cơ quan sẽ phối hợp xây dựng một số dự án luật có liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phối hợp hướng dẫn Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức thảo luận Báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân cùng cấp; bám sát tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Hai bên sẽ phối hợp tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và nghiên cứu sửa đổi nhằm bám sát chủ trương của Đảng, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Duy Linh).

Hai bên cũng phối hợp sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiến tới sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế về hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội bám sát nội dung tại Chỉ thị số 18-CT/TW...

Báo cáo Kết quả công tác phối hợp giữa hai bên trong năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: Năm 2022, công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được tăng cường và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là công tác phối hợp xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Năm 2022, công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được tăng cường và đạt được nhiều kết quả quan trọng 


Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực hiện các nội dung Quy chế phối hợp đã đề ra.

Với mục tiêu hướng về cơ sở, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thường xuyên tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nhiều đại biểu Quốc hội tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, gặp gỡ, thăm hỏi, động viên nhân dân tại các khu dân cư nhằm khuyến khích các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Đây cũng là dịp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội nắm bắt tình hình kinh tế-xã hội, đời sống và tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, kịp thời có những chính sách, quyết sách phù hợp tình hình thực tiễn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế-xã hội, người dân ổn định đời sống.

Để hoạt động phối hợp giữa hai bên ngày càng thực chất, gần dân, lắng nghe ý kiến nhân dân hơn nữa, tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, hiện nay, trong giai đoạn 2020-2025 chưa hoàn thành được văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện một số dự án, trong đó phải kể đến Dự án về triển khai đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khó khăn. Vì vậy, đồng chí Đỗ Văn Chiến mong muốn trong chương trình giám sát năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục quan tâm, giám sát thật kỹ và chỉ rõ nguyên nhân của vấn đề này.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo xây dựng Đề án nâng cao chất lượng công tác dân nguyện. Trong quá trình xây dựng Đề án, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cử các đại biểu tham dự.

Theo đồng chí, nội dung này đã thực hiện đúng di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người nói: "Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân". Đại diện cho nhân dân, thể hiện ý chí nguyện vọng cao nhất của nhân dân là Quốc hội, lắng nghe ý kiến của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sự phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, luôn hướng về nhân dân, lắng nghe dân để được lòng dân. Hai bên cần nâng cao hơn nữa việc “hướng về dân” thông qua việc truyền tải thông tin về những vấn đề về kinh tế-xã hội, các dự thảo luật... tới nhân dân trong những dịp về với dân, để người dân tham gia đóng góp ý kiến…

Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Doan


Quốc hội tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động nhằm bảo đảm thực hiện chức năng Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước…

Sắp tới, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội và Hội đồng nhân dân bầu ra hoặc phê chuẩn nên lấy ý kiến của đại biểu nhân dân ở khu dân cư nơi người đó sinh sống thường xuyên nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đối với công tác này…

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Túc


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. (Ảnh Duy Linh).

Năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổng hợp được 5.233 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước để xây dựng Báo cáo tổng hợp gửi tới Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và kỳ họp bất thường, đã được các đại biểu Quốc hội và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Đây là những cơ sở quan trọng để phục vụ Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề lớn sát thực tiễn, hợp lòng dân; đồng thời giúp các cơ quan của Quốc hội xây dựng chương trình công tác phù hợp, nhất là việc lựa chọn chuyên đề giám sát, nội dung chất vấn, giải trình phù hợp…


Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày