Thứ 3, 28/03/2023, 05:22[GMT+7]

Tạo điều kiện tốt nhất để phụ nữ Công an nhân dân phát triển toàn diện, tiến bộ

Thứ 3, 07/03/2023 | 08:41:25
430 lượt xem
Phát biểu tại cuộc gặp mặt Đoàn đại biểu phụ nữ Công an nhân dân (CAND) nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an (8/3/1983-8/3/2023 ) tại Nhà Quốc hội ngày 6/3, Chủ tịch Quốc hội cho biết: Trong thời gian tới, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục nghiên cứu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới bình đẳng tham gia đóng góp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững của đất nước, cũng như thụ hưởng thành quả của sự phát triển theo tinh thần của Đại hội XIII của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà lưu niệm cho các đại biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH).

Cùng dự cuộc gặp có Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, lãnh đạo một số ủy ban, cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bộ, ngành.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp tục phát huy truyền thống Phụ nữ Việt Nam anh hùng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị: Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giữ vai nòng cốt tham mưu với Đảng, Nhà nước về những chủ trương, quyết sách và tổ chức thực tiễn vì sự phát triển và tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam, ở đây trực tiếp là phụ nữ trong các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và sắp tới.

Quang cảnh buổi gặp mặt tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH).

Đồng chí đề nghị tạo mọi cơ hội thuận lợi nhất và điều kiện tốt nhất để Phụ nữ CAND tiếp tục phát triển toàn diện, vững chắc và tiến bộ không ngừng cùng với lực lượng CAND, phụ nữ các lực lượng vũ trang và Phụ nữ Việt Nam; đặt phụ nữ CAND ở vị trí xứng đáng trong xây dựng chiến lược xây dựng và phát triển lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh Hội Phụ nữ Bộ Công an nhận thức toàn diện, sâu sắc và phát huy mạnh mẽ, hiệu quả vị thế, vai trò và trách nhiệm của mình trong tham mưu, xây dựng, tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với phụ nữ và công tác phụ nữ trong CAND.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu thăm hỏi, động viên Đoàn đại biểu phụ nữ Công an nhân dân tiêu biểu. (Ảnh: DUY LINH).

Đồng chí cũng đề nghị đặc biệt coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tuyệt đối trung thành với Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, để mỗi phụ nữ là một tấm gương sáng trong thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Hội tiếp tục vươn lên xứng đáng hơn nữa với vai trò cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và là cơ quan tham mưu đắc lực cho Đảng ủy Công an Trung ương về công tác phụ nữ gắn với công tác xây dựng lực lượng CAND.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng cho rằng, cán bộ, hội viên phụ nữ CAND nhận thức đúng đắn về vai trò, nhiệm vụ, tôn chỉ hoạt động và tích cực, tự giác, đoàn kết tham gia các hoạt động của Hội; sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học để vừa hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vừa hoàn thành thiên chức của người phụ nữ trong gia đình.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Hội Phụ nữ Bộ Công an cùng toàn thể cán bộ, hội viên của mình vừa tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập những chiến công mới vừa trọn vẹn trong thiên chức là người “giữ lửa” cho tổ ấm, xây dựng gia đình hạnh phúc; luôn xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”; tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND và hình ảnh người Công an “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Trước yêu cầu phát triển mới của Đất nước, Đảng, Nhà nước ta ngày càng dành sự chăm lo, phát triển toàn diện và sâu sắc đối với phụ nữ nước ta, trực tiếp là công tác vận động phụ nữ, vì mục tiêu bình đẳng, hạnh phúc và tiến bộ giới.

Theo đó, ngày 16/5/1994, Ban Bí thư khóa VII ra Chỉ thị số 37-CT/TW về một số vấn đề công tác cán bộ nữ trong tình hình mới; ngày 27/4/2007, Bộ Chính trị khóa XI ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn tới năm 2045”.

Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật ghi nhận vai trò, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ như: Từ Hiến pháp (tất cả các bản năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013); Bộ luật Dân sự; Bộ luật Lao động tới Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… hợp thành chỉnh thể pháp lý toàn diện, thống nhất về phụ nữ và phát triển Phụ nữ Việt Nam.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày