Thứ 7, 01/04/2023, 12:12[GMT+7]

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương kiên quyết phòng, chống tham nhũng

Thứ 3, 14/03/2023 | 08:45:14
299 lượt xem
Ngày 13/3, tại Hà Nội, diễn ra Diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, lan tỏa các giá trị trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Toàn cảnh Diễn đàn.

Điều hành diễn đàn, có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Với mục tiêu tiếp tục lan tỏa tinh thần “Nói không với tham nhũng, tiêu cực” trong tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về việc nhận diện những vấn đề tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục khẳng định quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng, Nhà nước phát động và triển khai là một xu thế tất yếu không thể đảo ngược.

Bên cạnh đó, Diễn đàn còn tập trung làm rõ những đóng góp của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua; đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ nhằm phát huy hơn nữa vai trò, quyết tâm của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương trong “Nói không với tham nhũng, tiêu cực”.

Thảo luận tại diễn đàn, các đại biểu bày tỏ thống nhất cao, cho rằng Đoàn Khối các cơ quan Trung ương là tổ chức Đoàn trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo cấp Trung ương. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối chính là lực lượng cán bộ kế cận trong tương lai của các cơ quan Trung ương.

Những năm qua, nhận thức được trách nhiệm của mình, tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đã có nhiều đóng góp tích cực trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng, Nhà nước triển khai, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Khối còn thường xuyên tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đóng góp tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực.

Đoàn viên, thanh niên Khối còn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản thân, phấn đấu trở thành một lớp thanh niên thời đại mới có “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn”; luôn bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ; có năng lực công tác tốt, có khát vọng cống hiến mạnh mẽ vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày