Thứ 2, 25/09/2023, 20:21[GMT+7]

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Thứ 4, 31/05/2023 | 07:39:42
694 lượt xem
Ngày 30/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết quan trọng này đối với cán bộ chủ chốt các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương và đội ngũ báo cáo viên Trung ương. Xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác tuyên giáo, như: Lý luận-tuyên truyền, Báo chí-xuất bản, Thông tin đối ngoại, Văn hóa-văn nghệ, Khoa giáo… Đồng thời, Ban thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền về Nghị quyết cũng như kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đạt kết quả cao.

Quang cảnh Hội nghị. 

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chủ trì, phối hợp các cơ quan Đảng Trung ương tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định quan trọng trong lĩnh vực tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tuyên truyền phổ biến, giáo dục lý luận chính trị; bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; Tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và nhà nước pháp quyền; chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận về một số vấn đề.

Cụ thể như: Tiếp tục đổi mới việc Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; Giữ gìn, phát huy vai trò, sức mạnh của văn hóa con người Việt Nam; Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ; Giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí yêu cầu phần đề xuất, kiến nghị của báo cáo cần tập trung làm rõ hơn nữa nhằm thể hiện rõ vai trò của một cơ quan tham mưu cấp chiến lược của Trung ương. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban cần tăng cường năng lực dự báo tình hình, ngăn ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa, nhất là trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ hiện nay nảy sinh các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới: Chủ động, tích cực tham mưu có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tư tưởng chính trị về phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề xã hội; Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, định hướng có hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực văn hóa-văn nghệ, góp phần phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tăng cường các hoạt động phối hợp, góp phần xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; Triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Theo: nhandan.vn

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày