Thứ 7, 09/12/2023, 18:42[GMT+7]

Ngành Kiểm tra Đảng tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Thứ 2, 16/10/2023 | 18:01:51
430 lượt xem
Sáng 16/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023).

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng tặng các cá nhân. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Thị Xuân Mỹ; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương cùng dự. 

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, 75 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong từng thời kỳ cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chiến đấu giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã có nhiều đổi mới, nỗ lực, cố gắng hoàn thành khối lượng lớn công việc; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao, trong đó có nhiều vụ việc khó, phức tạp, kéo dài, dư luận quan tâm đã được kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm; những vụ việc mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời. Nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát được thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm…

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Công tác xây dựng ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra được chú trọng, tăng cường. Cấp ủy, tổ chức đảng đã thường xuyên quan tâm, chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng; sự dìu dắt, ủng hộ, giúp đỡ của các thế hệ đi trước; sự rèn luyện qua thực tiễn công tác, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm nay ngày càng bản lĩnh, trưởng thành, đoàn kết, thống nhất, tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao. Nhiều đồng chí được bầu vào Ủy ban, Thường trực Ủy ban. Nhiều đồng chí được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp luân chuyển, điều động giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt ở địa phương, cơ sở.

Phân tích 4 bài học kinh nghiệm qua quá trình 75 năm xây dựng và trưởng thành, đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện thuận lợi và là chỗ dựa vững chắc để Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 


Cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, với phương châm lấy xây là chính; kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; đóng góp có hiệu quả, góp phần hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng các cá nhân. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, Ủy ban Kiểm tra các cấp đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra vi phạm, tham nhũng, tiêu cực; những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội; những vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh, kịp thời.

Chủ động tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội. Ủy ban Kiểm tra cấp trên thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trong xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp. Nghiên cứu, tham mưu để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát.

Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường cán bộ cho Ủy ban Kiểm tra các cấp tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao. Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Chia sẻ niềm tự hào của người có gần 40 năm gắn bó với công tác Đảng và ngành Kiểm tra Đảng, đồng chí Trịnh Long Biên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương bày tỏ tin tưởng về những kết quả của ngành Kiểm tra, nhất là của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thời gian qua. Đặc biệt là kết quả trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Thông báo kết quả kiểm tra sau mỗi kỳ họp về các hành vi vi phạm và các hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đã đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi gặp mặt, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao tặng bằng khen cho 14 đồng chí có thời gian công tác từ 25 năm trở lên trong ngành Kiểm tra Đảng; tặng 14 đồng chí Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng.

Theo: nhandan.vn

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày