Thứ 2, 04/03/2024, 21:51[GMT+7]

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Giữ vững lòng dân và xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ Tổ quốc

Thứ 7, 02/12/2023 | 09:19:35
1,264 lượt xem
Ngày 1/12, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Giữ vững lòng dân và xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ Tổ quốc - Từ lịch sử đến hiện tại và bài học kinh nghiệm”.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Giữ vững lòng dân và xây dựng 'thế trận lòng dân' trong bảo vệ Tổ quốc - Từ lịch sử đến hiện tại và bài học kinh nghiệm" (Ảnh: VGP/PL).

Các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Thứ trưởng Công an, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam cho thấy, xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi chưa nguy là những vấn đề mang tính nguyên tắc, vừa là truyền thống quý báu, đồng thời là những kinh nghiệm mang tính lý luận và thực tiễn.

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam cho thấy, xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi chưa nguy là những vấn đề mang tính nguyên tắc, vừa là truyền thống quý báu, đồng thời là những kinh nghiệm mang tính lý luận và thực tiễn.

Bộ trưởng Tô Lâm


Thực hiện nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tiềm lực quốc phòng được tăng cường; đặc biệt “thế trận lòng dân” được củng cố, tăng cường, tạo ra xung lực mới, sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian tới, cùng với việc phát huy sức mạnh của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, cần phải thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân” trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đồng chí nhấn mạnh, việc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng “thế trận lòng dân” trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc...

Theo: nhandan.vnTin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày