Thứ 6, 01/03/2024, 10:59[GMT+7]

Học viện Quốc phòng cần có tư duy chiến lược trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

Thứ 5, 21/12/2023 | 08:21:44
977 lượt xem
Ngày 20/12, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2023), Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Học viện Quốc phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Học viện Quốc phòng.

Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Là trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế hàng đầu của Quân đội và Quốc gia, Học viện Quốc phòng đã thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội; các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 47 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Học viện đã đạt được những thành tích, kết quả quan trọng.

Học viện đã đào tạo hàng vạn cán bộ cao cấp của Quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh trên 6.000 cán bộ cao cấp; hàng nghìn thạc sĩ, trên 500 tiến sĩ khoa học quân sự; bồi dưỡng trên 800 cán bộ cao cấp của Quân đội các nước; tổ chức 5 khóa đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế cho 103 học viên của 34 quốc gia trên thế giới...; đã bám sát thực tiễn, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, sự phát triển của lực lượng vũ trang để tích cực điều chỉnh nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, huấn luyện; ứng dụng khoa học công nghệ; công tác đào tạo có nhiều tiến bộ, chất lượng ngày càng cao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Chủ động, sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu khoa học; tích cực nghiên cứu tổng kết thực tiễn, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các vấn đề quân sự, quốc phòng; đóng góp vào công tác lý luận của Đảng và Quân đội; phát triển đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Tích cực thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Quân đội và đất nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo sĩ quan cao cấp cho Quân đội Lào, Quân đội Campuchia, quan chức quốc phòng các nước; tăng cường trao đổi, nghiên cứu học thuật, chia sẻ kinh nghiệm tại các diễn đàn quốc tế, với các học viện, viện nghiên cứu quốc phòng nhiều nước.

Năm học 2022-2023, Học viện đã tổ chức đào tạo 19 khóa học với 609 học viên, trong đó có 73 học viên quốc tế. Những tháng đầu năm học 2023-2024, Học viện đang đào tạo 16 khóa học với 305 học viên, trong đó có 62 học viên quốc tế. Các đồng chí học viên đều là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan cao cấp của Quân đội nhân dân Cách mạng Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Để nâng cao chất lượng huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học, Học viện đã tích cực, tiên phong đi đầu trong việc cập nhật tình hình, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, bám sát thực tiễn đất nước, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, sự phát triển của lực lượng vũ trang, quân đội đưa vào nội dung, chương trình huấn luyện-đào tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Học viện Quốc phòng. 

Thường xuyên điều chỉnh kế hoạch, phương pháp huấn luyện, chủ động ứng dụng công nghệ, chú trọng nghiên cứu, học tập thực tế; tổ chức cho các lớp học viên và nhiều đoàn cán bộ, giáo viên đi nghiên cứu thực tế ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng trọng điểm về quốc phòng an ninh, tăng cường trao đổi, tọa đàm kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng an ninh trên các địa bàn chiến lược. Quyết liệt đi đầu trong thực hiện chủ trương “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng…

Phát biểu ý kiến, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nêu rõ, dựng nước đi đôi với giữ nước là quan hệ có tính quy luật trong truyền thống của dân tộc ta. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt của cách mạng nước ta từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay. Xuyên suốt các thời kỳ, bảo vệ Tổ quốc là điều kiện, tiền đề rất quan trọng tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Khi có chiến tranh phải nghĩ đến, phải hy vọng hòa bình, ngược lại, khi có hòa bình phải nghĩ đến lúc có thể có chiến tranh. Điều này đặt ra phải có tư duy chiến lược, phương pháp luận phù hợp. Chúng ta không chủ quan, nóng vội; phải có phương án ứng phó, có tâm thế sẵn sàng, không để bị động, bất ngờ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính


Điểm lại quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh, khi có chiến tranh phải nghĩ đến, phải hy vọng hòa bình, ngược lại, khi có hòa bình phải nghĩ đến lúc có thể có chiến tranh. Điều này đặt ra phải có tư duy chiến lược, phương pháp luận phù hợp. Chúng ta không chủ quan, nóng vội; phải có phương án ứng phó, có tâm thế sẵn sàng, không để bị động, bất ngờ. Thủ tướng lưu ý trong công tác đối ngoại thì đối ngoại quốc phòng vai trò hết sức quan trọng; từ đó tạo môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng đề nghị Học viện Quốc phòng cần tích cực tham gia công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn; trong đó cần xây dựng lý luận quốc phòng, tham gia xây dựng lý luận của Đảng; nghiên cứu các vấn đề lớn như đại đoàn kết toàn dân tộc; đấu tranh, phòng, chống tham nhũng…; tập trung nghiên cứu sâu hơn, đậm nét hơn về mối quan hệ giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến gắn với điều kiện thực tiễn hiện nay của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm phòng truyền thống Học viện Quốc phòng. 

Thủ tướng nêu rõ, Học viện Quốc phòng cần gìn giữ và phát huy truyền thống lịch sử anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam; tổng kết về đường lối quốc phòng; phải vững về chính trị, bản lĩnh, có lòng yêu nước nồng nàn, đức hy sinh; hiểu biết, nắm vững về các phương thức tác chiến, công nghệ hiện đại; cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, số hóa; đi vào xu thế của thời đại như chuyển đổi số, phát triển xanh.

Thủ tướng đề nghị Học viện Quốc phòng phải làm tốt chức năng đào tạo; nghiên cứu, tổng kết không những các học thuyết liên quan quốc phòng mà phải tổng thể; muốn nghiên cứu tốt phải có tích lũy cơ sở dữ liệu, từ đó mới có tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận đúng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện thế giới biến đổi không ngừng, nhiều vấn đề ngoài tầm dự báo. Học viện phải nghiên cứu sâu về những vấn đề này để phục vụ Đảng, Nhà nước khi cần thiết.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu “nhà trường là nền tảng, học viên là trung tâm, giảng viên là động lực”. Trong đó, Thủ tướng lưu ý đội ngũ giảng viên phải giỏi kiến thức chuyên môn, tâm huyết với nghề; tiến tới xây dựng các kỹ năng xử lý các vấn đề không bình thường; lưu ý phải nghiên cứu chiến tranh hiện đại, chiến tranh điện tử dựa trên nền tảng chiến tranh nhân dân; phải kế thừa nghệ thuật chiến tranh nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thủ tướng yêu cầu Học viện Quốc phòng đề xuất các dự án tổng thể nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập và giảng dạy; lấy Học viện là đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng vũ trang; cần quy hoạch lại cơ sở vật chất, bảo đảm hiệu quả; luôn đổi mới, cập nhật nội dung giảng dạy.

Nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Thủ tướng mong Học viện Quốc phòng tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục những hạn chế, bất cập, không được chủ quan, chuẩn bị đầy đủ hành trang, kiến thức, lòng yêu nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Theo: nhandan.vn


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày