Chủ nhật, 03/03/2024, 03:55[GMT+7]

Cán bộ Bộ Ngoại giao góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước

Thứ 7, 23/12/2023 | 09:02:07
651 lượt xem
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tin tưởng Đảng bộ Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương để phát huy hơn nữa công tác đảng ngoài nước, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác đảng ngoài nước với chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong và ngoài nước góp phần xây dựng ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh”.

Ngày 22/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác đảng ngoài nước với chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong và ngoài nước góp phần xây dựng ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh”. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành Ngoại giao, khẳng định vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng trong ngành Ngoại giao và công tác đảng ngoài nước qua hơn nửa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại, triển khai đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng Đảng và công tác đảng ngoài nước; tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định 43 ngày 26/11/2021 về chức năng, nhiệm vụ của các đảng bộ, chi bộ cơ sở hoạt động ở nước ngoài, Quy định 86 ngày 28/10/2022 về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài; tăng cường đổi mới công tác chính trị tư tưởng, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng đến cán bộ, đảng viên, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, góp phần lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh ra thế giới; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua Cuộc thi viết chính luận; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban cán sự về tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong ngành Ngoại giao.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình tham luận tại Hội nghị.

Hội nghị đã nghe phát biểu tham luận của lãnh đạo các ban Đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các đồng chí Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện - Bí thư cấp ủy về các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ, công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và vai trò của các tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối ngoại… Các phát biểu thể hiện trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong hệ thống chính trị trong công tác xây dựng Đảng ngành Ngoại giao và công tác đảng ngoài nước.

  

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Bộ Ngoại giao đã đạt được trong triển khai nhiệm vụ chính trị đối ngoại toàn diện trên các mặt ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hoá, công tác lãnh sự và bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Công tác xây dựng Đảng trong ngành Ngoại giao và công tác đảng ngoài nước đã đạt được 05 kết quả nổi bật: (i) Quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, cụ thể hoá sát với yêu cầu thực tiễn, chú trọng triển khai đồng bộ 10 nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; (ii) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ; (iii) Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đặc biệt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở ngoài nước; (iv) Công tác vận động quần chúng gắn với đặc thù của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; (v) Công tác quản lý đảng viên đảm bảo không đảng viên nào ra ngoài nước không được tổ chức bố trí và sinh hoạt đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng chỉ ra những thách thức, những vấn đề đặt ra đối với tổ chức đảng và đảng viên ở ngoài nước, trong đó có những nguyên nhân khách quan và chủ quan xuất phát từ đặc thù của công tác đảng ngoài nước. Đồng chí đề nghị toàn Đảng bộ cần tiếp tục coi trọng xây dựng chỉnh đốn Đảng, coi đây là nền tảng căn bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; nghiên cứu tham mưu những vấn đề sát thực tiễn để có mô hình cơ chế phù hợp cho cán bộ, đảng viên ở ngoài nước; đổi mới phương thức hoạt động, đặc biệt đổi mới sinh hoạt đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị; quan tâm công tác quản lý đảng viên; chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài. Đồng chí cũng yêu cầu đảng viên, cán bộ Bộ Ngoại giao cần tiếp tục rèn luyện, đóng góp hiệu quả vào việc nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước.

Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng Đảng bộ Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương để phát huy hơn nữa công tác đảng ngoài nước, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tặng Bằng khen cho 8 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng năm 2023.

Cũng tại Hội nghị, Bộ Ngoại giao đã tổ chức trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./. 

Theo: dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày