Chủ nhật, 03/03/2024, 08:36[GMT+7]

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Thứ 3, 26/12/2023 | 08:41:56
1,233 lượt xem
Ngày 25/12, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác Ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024, một trong những yêu cầu nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Ngành Kiểm sát cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; không để xảy ra trường hợp bị oan, sai trong tố tụng hình sự; không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế, tạo điều kiện, môi trường ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: DUY LINH).

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Lê Minh Trí, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao và đại diện nhiều bộ, ban, ngành...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương và đánh giá cao những kết quả, đóng góp quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân đối với thành tựu chung của đất nước trong năm 2023.

Theo báo cáo, năm 2023, đất nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhiều yêu cầu mới cần phải tập trung giải quyết kịp thời, trong đó, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp; một số loại tội phạm tăng...

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và toàn ngành Kiểm sát nhân dân với chức năng Hiến định là “thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp”, đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, yêu cầu công tác được Đảng, Nhà nước, Quốc hội giao, kết quả công tác năm 2023 đạt cao hơn năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Những kết quả này càng đáng trân trọng trong bối cảnh khối lượng công việc của cả hệ thống chính trị nói chung và của ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng ngày càng tăng, biên chế có hạn, áp lực công việc ngày càng lớn, thể hiện sự cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm rất cao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: DUY LINH).

Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; dự báo trong thời gian tới, tình hình vi phạm, tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mới, theo Chủ tịch Quốc hội, “đòi hỏi các cơ quan tư pháp, trong đó có Viện kiểm sát nhân dân không ngừng đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp; tập trung đổi mới các mặt công tác gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ngành chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những giải pháp tăng cường năng lực cho ngành Kiểm sát nhân dân, qua đó tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của ngành Kiểm sát trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm về tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Nội dung cần chú trọng nữa, ngành Kiểm sát tích cực nghiên cứu, triển khai các nghị quyết của Quốc hội về giám sát, trong đó tập trung thực hiện, giải trình theo chức năng, nhiệm vụ về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; bảo đảm phục vụ tốt hoạt động giám sát, chất vấn của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Ngành cần tập trung giải quyết tốt các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; phát huy vai trò của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, bảo đảm thật sự là một trong những thiết chế quan trọng kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực tư pháp, góp phần bảo đảm cho hoạt động của các cơ quan tư pháp tuân thủ đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ


Nhấn mạnh cần xác định rõ những lĩnh vực công tác phải thực hiện “đột phá” nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị ngành Kiểm sát tập trung sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phân công và sử dụng hợp lý, hiệu quả biên chế cán bộ hiện có. 

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH).

Bên cạnh đó, Ngành cần tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng hoạt động của Ngành; tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân; kiện toàn lực lượng, tăng cường các điều kiện bảo đảm và triển khai thực hiện công tác giám định theo quy định của Luật Giám định tư pháp...

Những nhiệm vụ quan trọng khác được Chủ tịch Quốc hội đề cập, đó là Ngành cần kịp thời triển khai hiệu quả các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua; ban hành đồng bộ, đúng thời hạn văn bản quy định chi tiết thi hành luật; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế để Viện Kiểm sát nhân dân thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Các yêu cầu khác là cần hoàn thiện cơ chế tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, tăng cường kiểm soát bên trong việc thực hành quyền công tố; Báo cáo kết quả nghiên cứu, rà soát sơ kết 8 năm thực hiện Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; 5 năm thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự và các nhiệm vụ khác theo Kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chủ động nghiên cứu, báo cáo Quốc hội, Chính phủ xem xét cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước theo hướng căn cứ vào nhiệm vụ và khối lượng công việc thực tế để giao dự toán chi thường xuyên phù hợp chức năng, nhiệm vụ đặc thù của Ngành.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu thăm phòng truyền thống tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. (Ảnh: DUY LINH).

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục quan tâm làm tốt hơn công tác phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, nhất là trong khối tư pháp, nội chính.

Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cần tích cực chuẩn bị tốt một số nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ngành tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên và người đứng đầu các cấp Kiểm sát cả về năng lực chuyên môn, trách nhiệm và tính nêu gương theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Cán bộ kiểm sát phải công minh - chính trực - khách quan - thận trọng - khiêm tốn”; tăng cường công tác luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ lãnh đạo, quản lý để rèn luyện thử thách, đào tạo toàn diện cán bộ; bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Năm 2023, ngành Kiểm sát nhân dân có nhiều nỗ lực, thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đấu tranh, phát hiện, khởi tố mới 98.369 vụ án hình sự (tăng 13,4% so với năm 2022).

Trong đó, số vụ án tham nhũng, chức vụ được phát hiện, khởi tố 947 vụ (tăng 74,1%); tội phạm, về trật tự xã hội khởi tố 31.270 vụ (tăng 14,3%); tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, sở hữu và môi trường khởi tố 39.034 vụ (tăng 13,6%).

(Theo số liệu báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao)


Theo: nhandan.vn


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày