Chủ nhật, 03/03/2024, 23:07[GMT+7]

Thực hiện tốt quy hoạch, tạo không gian phát triển nhanh và bền vững cho Hải Dương

Thứ 4, 10/01/2024 | 14:09:19
1,103 lượt xem
Sáng 10/1, tại thành phố Hải Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức. Cùng dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Thủ tướng và các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 19/12/2023, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1639/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên tỉnh Hải Dương, quy mô 1.668,28km2 gồm 12 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc (2 thành phố, 1 thị xã và 9 huyện); 235 đơn vị hành chính cấp xã (47 phường, 178 xã và 10 thị trấn).

Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; thống nhất, đồng 3 bộ với mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và bền vững; phù hợp quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch, kế hoạch ngành quốc gia, quy hoạch, kế hoạch vùng đồng bằng sông Hồng và các quy hoạch, kế hoạch liên quan.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật mở đầu cho buổi lễ. 

Tạo được sự bứt phá phát triển, trên nền tảng phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh, lợi thế cạnh tranh, cơ hội nổi trội, chủ động nắm bắt thời cơ thuận lợi, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển theo chiều sâu, trọng tâm phát triển một số ngành kinh tế chiến lược, có thế mạnh, hình thành các cực tăng trưởng, các vùng động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, bao trùm, sớm đưa Hải Dương trở thành trung tâm kinh tế, đô thị lớn có sức thu hút, liên kết, lan tỏa mạnh của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Tổ chức không gian hợp lý, hài hòa, trong đó chú trọng yếu tố kết nối Hải Dương trong không gian phát triển chung, đóng góp tích cực vào chuỗi giá trị của vùng đồng bằng sông Hồng và các vành đai kinh tế trong khu vực. Xây dựng và quản lý đô thị xanh, thông minh, văn minh, hiện đại có bản sắc riêng biệt. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; mở rộng mạng lưới hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, các công trình giao thông quan trọng, có tính đột phá, các tuyến đường kết nối đến vùng kinh tế, khu công nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh mới, liên kết hiệu quả với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu. 

Đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, các giải pháp, sáng kiến chiến lược, hiệu quả cao trở thành nhân tố quan trọng để tăng năng suất, hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh; nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn mô hình kinh tế mới, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, thực hiện chuyển đổi số; quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030: phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ; hệ thống đô thị phát triển xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc; đạt một số tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc trung ương.

Tầm nhìn đến năm 2050: Hải Dương đạt tiêu chí của thành phố trực thuộc trung ương; thành phố hiện đại, xanh, thông minh, an ninh, an toàn, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, giàu bản sắc văn hóa xứ Đông và là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bằng sông Hồng. Phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao phục vụ các hoạt động sản xuất trên địa bàn và toàn vùng; phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị tạo sự ổn định cho nền kinh tế.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch cho Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hải Dương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định công bố quy hoạch tỉnh Hải Dương cho lãnh đạo tỉnh Hải Dương. 

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương trao Quyết định chủ trương đầu tư, Chứng nhận đầu tư, Biên bản ghi nhớ cho các nhà đầu tư.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, Hải Dương đã kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, thành quả qua các thời kỳ để xây dựng và phát triển tỉnh giàu mạnh, nhân dân được hưởng ấm no hạnh phúc; cảm nhận tỉnh ngày càng trưởng thành, bản lĩnh hơn, quyết tâm hơn, có kinh nghiệm hơn trong tổ chức, quản lý, điều hành.

Thủ tướng chia sẻ những vấn đề nền tảng của đất nước, đó là, năm 2024 phải làm công tác quy hoạch theo Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, cả nước phải phấn đấu hoàn thành 111 quy hoạch. Đến nay, chúng ta đã thực hiện được 107 quy hoạch. Các ngành cũng phải thực hiện quy hoạch; rồi Quy hoạch vùng. Thủ tướng nhấn mạnh, quy hoạch phải thể hiện đường lối của Đảng, phát triển đất nước dựa vào 3 trụ cột chính là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng này phải được thể hiện trong quy hoạch các cấp. Trong 3 trụ cột này, xuyên suốt là con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực cho sự phát triển; không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế thực chất, hiệu quả; kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; thực hiện đường lối đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, đối tác tốt với tất cả các nước trên thế giới; thực hiện chính sách quốc phòng “4 không”; an ninh quốc phòng là thường xuyên, trọng yếu; xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”; xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Chúng ta cũng phải thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó tập trung đột phá về thể chế; tạo đột phá về hạ tầng chiến lược để tạo không gian phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng và Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng với các nhà đầu tư. 

Thủ tướng nêu rõ, nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương tháng 10/2023 là đúng đắn: Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của toàn cầu, thể hiện kinh tế vĩ mô ổn định; kinh tế tăng trưởng thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới; các cân đối lớn được bảo đảm; thu hút lượng vốn lớn đầu tư FDI trong bối cảnh đầu tư toàn cầu sụt giảm; kiểm soát lạm phát, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài dưới hạn mức cho phép. Chúng ta đang đi đúng hướng theo chủ trương của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, do đó quy hoạch phải bảo đảm tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của quốc gia, từng ngành, vùng, địa phương, tăng cường liên kết vùng; quy hoạch phải hóa giải được khó khăn, thách thức của quốc gia, vùng, tỉnh; chúng ta phải làm tốt những vấn đề này thì mới có được thành quả như hiện nay. Theo Thủ tướng, quy hoạch quốc gia phải tạo được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, do đó quy hoạch tỉnh Hải Dương phải thể hiện được điều này.

Thủ tướng khẳng định, trong thành tựu chung của cả nước có sự đóng góp của tỉnh Hải Dương.

Về Quy hoạch tỉnh Hải Dương, Thủ tướng nêu rõ, quy hoạch này phải phối hợp quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng; Hải Dương phải tổng kết thực tiễn thực hiện quy hoạch trong mấy chục năm qua, những gì làm được thì phát huy, chưa làm được thì phải rút kinh nghiệm; quy hoạch phải đi trước một bước, phải đổi mới, có tầm nhìn chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Thủ tướng nhấn mạnh, quá trình làm quy hoạch tỉnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, hỗ trợ Hải Dương; kế thừa những điểm tích cực của các quy hoạch trước đây; quán triệt và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quy hoạch tổng thế quốc gia; dựa vào nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, quyết định; nguồn lực bên ngoài là lâu dài và đột phá. Nguồn lực bên trong thì phải dựa vào con người, thiên nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của xứ Đông với tinh thần đoàn kết, thống nhất.

Thủ tướng cũng lưu ý tính tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, mảnh đất. Về tổ chức thực hiện quy hoạch thì phải tuân thủ quy định của luật pháp, không cứng nhắc nhưng phải chặt chẽ, khi điều chỉnh quy hoạch phải tính toán kỹ tác động, sát thực tế, phải được cấp có thẩm quyền cùng tỉnh điều chỉnh.

Về nguồn lực, Thủ tướng yêu cầu phải tự lực, tự cường là chính, kết hợp nguồn hợp tác công tư, nguồn lực bên trong và bên ngoài; đó là công nghệ, nguồn vốn, thể chế, kinh nghiệm; lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Phát triển văn hóa ngang tầm chính trị, kinh tế, xã hội; "văn hóa soi đường cho quốc dân đi", văn hóa có tính dân tộc, khoa học và đại chúng; tỉnh phải biến truyền thống văn hóa thành nguồn lực, phải vận dụng và có cách khai thác; tập trung đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, phát triển các ngành mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ; góp phần xây dựng cơ chế, chính sách vì tình hình phát triển rất nhanh, khó lường. Các bộ, ngành, địa phương phải chung tay cùng Hải Dương thực hiện liên kết vùng, phát triển Hải Dương và phát triển đất nước.

Các doanh nghiệp đến Hải Dương phải có tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, đã nói là làm, đã làm phải có kết quả, phải "cân, đong, đo, đếm" được; hoạt động đúng luật pháp; Đảng, Nhà nước Việt Nam cam kết bảo vệ mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư.

Thủ tướng tin tưởng mạnh mẽ Hải Dương sẽ đạt thành quả năm 2024 cao hơn năm 2023.

* Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Công ty Kefico thuộc Tập đoàn Hyundai Motor tại Khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương; dự Chương trình trao quà của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp trong đó có giai cấp công nhân, chúng ta đã đạt thành tích đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế vĩ mô ổn định, đạt mức tăng trưởng cao, đời sống của nhân dân được nâng cao; nêu rõ, mục tiêu cao nhất của Đảng, Nhà nước là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, năm sau cao hơn năm trước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với công nhân và người lao động tại buổi lễ. 

Thủ tướng nêu rõ, năm 2023, Hải Dương đạt được các chỉ tiêu đề ra, trong thành tựu chung đó có sự đóng góp của cán bộ, công nhân Công ty Kefico.

Thủ tướng cảm ơn sự đóng góp của đội ngũ công nhân lao động trên cả nước đóng góp vào thành tựu chung của đất nước; mong Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị tỉnh Hải Dương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính trị về phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ, bảo đảm an ninh quốc phòng, phát triển văn hóa, tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặt phát triển văn hóa ngang tầm phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi động viên công nhân và người lao động. 

Chúng ta phải coi trọng phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chú trọng phát triển các thiết chế về văn hóa, thể thao để rèn luyện thể chất.

Thủ tướng lưu ý, “an cư mới lạc nghiệp”, do đó giao nhiệm vụ cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các cấp chính quyền, cơ quan liên quan, các doanh nghiệp chăm lo việc xây dựng thêm nhà ở cho công nhân. Tỉnh cần quan tâm dành quỹ đất, có quy hoạch để phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, đi kèm đó là hạ tầng y tế, giáo dục, khu vui chơi giải trí…, chú trọng bảo vệ môi trường.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao tặng quà cho công nhân và người lao động. 

Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền tỉnh phải chăm lo Tết cho người dân, đặc biệt là rà soát những hộ nghèo, hộ khó khăn để chủ động hỗ trợ, đi thăm tặng quà những đối tượng chính sách, bảo đảm không ai không có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng hoan nghênh Kefico quan tâm công nhân, mong các doanh nghiệp tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, hoạt động đúng luật pháp; Đảng, Nhà nước Việt Nam cam kết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư; mong Công ty Kefico quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, quan tâm phát triển nhà ở xã hội cho công nhân; cùng tham gia bảo vệ môi trường; cùng đem đến mùa xuân ấm áp cho người lao động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng quà cho công nhân và người lao động.

Thủ tướng cũng lưu ý Hải Dương là địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hóa, do đó ra Tết, tỉnh cần quan tâm để người dân được vui xuân lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo: nhandan.vn 


 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày