Thứ 6, 01/03/2024, 12:35[GMT+7]

Phát huy vai trò của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương

Thứ 5, 11/01/2024 | 08:27:46
723 lượt xem
Ngày 10/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị giao ban công tác cuối năm 2023 với một số hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Tham dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo các ban đảng Trung ương và một số cơ quan liên quan.

Tại Hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2023, tình hình các hội quần chúng cơ bản ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố, phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các hội đã tích cực quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng, tạo tâm lý an tâm, phấn khởi cho cán bộ, hội viên; đẩy mạnh phối hợp các cơ quan, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội; tăng cường các hoạt động liên kết, hợp tác, tư vấn, hỗ trợ, cung ứng dịch vụ, tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án phát triển kinh tế-xã hội, các phong trào thi đua, cuộc vận động; tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ hoạt động hội và tham gia công tác an sinh xã hội. Các hội tiếp tục quan tâm phát triển hội viên, kiện toàn tổ chức, cán bộ, kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh trình bày báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Tuy nhiên, trong hoạt động của các hội còn một số khó khăn, hạn chế. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của một số hội vẫn còn chậm; tâm lý trông chờ còn lớn; tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động có mặt còn hạn chế, chưa thu hút đông đảo hội viên. Một số hội hoạt động còn khó khăn, chưa thực sự linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa thành các đề án, dự án, kế hoạch công tác; chưa tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, động trong cán bộ, hội viên. Hiệu quả hoạt động cơ quan lãnh đạo một số hội chưa cao; việc quy tụ, đoàn kết còn hạn chế; quản lý quỹ, cơ sở vật chất, pháp nhân trực thuộc chưa chặt chẽ. Công tác đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc còn hạn chế. Một số ít cán bộ, hội viên có hành vi vi phạm pháp luật phải xử lý...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao các hội trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, nêu cao trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy tốt vai trò, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, nhất là trong gian diễn ra đại dịch Covid-19. Các hội đã tích cực tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới đông đảo hội viên, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ, các hội cũng đã có những đóng góp đáng ghi nhận trong các công việc của Đảng, Nhà nước.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các hội tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ của hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, tạo hiệu ứng tích cực trong hệ thống hội và lan tỏa rộng ra xã hội; tiếp tục cụ thể hóa, tổ chức thực hiện sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả chủ trương, chính sách liên quan hội, nhất là Quy chế về tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng vừa ban hành.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Các hội cần phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động hội; thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung quy chế, quy định; kiện toàn tổ chức, cán bộ, nhất là các cơ quan lãnh đạo, người đứng đầu hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng nêu cao tính chủ động, sáng tạo; chủ động tham mưu, đề xuất chính sách, tư vấn, phản biện xã hội; tích cực vận động nguồn lực xã hội hoá cho hoạt động hội và chăm lo, giúp đỡ hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn, cao tuổi, yếu thế.

Các hội tiếp tục tăng cường liên kết, hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh; tham gia tích cực và có đóng góp xứng đáng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động đối ngoại nhân dân...

Công tác phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hoạt động hội cần được đẩy mạnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động; giữ gìn đoàn kết nội bộ, quan tâm công tác nội bộ, nắm chắc diễn biến tư tưởng cán bộ, hội viên; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết bất đồng, mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày