Chủ nhật, 03/03/2024, 09:34[GMT+7]

Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương tập trung hoàn thành chương trình nghiên cứu trọng điểm

Thứ 5, 18/01/2024 | 08:41:01
798 lượt xem
Ngày 17/1, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương chủ trì.

Năm 2023, Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương đã hoàn thành việc chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ, kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ thành viên; kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, quản lý, điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sự nhịp nhàng, thông suốt, hiệu quả trong quá trình hoạt động. Từ đó, tạo tiền đề triển khai thực hiện nhiều đề tài, đề án, hội thảo, tọa đàm, nhiệm vụ khoa học lớn, có ý nghĩa thiết thực, tính ứng dụng cao, đúng thời điểm, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng và các ban, cơ quan đảng Trung ương, hướng vào việc giải quyết những điểm nghẽn, những tồn tại, bức xúc trong thực tiễn.

Nổi bật như: Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình nghiên cứu trọng điểm liên ban, giai đoạn 2022-2024 “Công tác tham mưu của các cơ quan đảng Trung ương qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới”. Tổ chức nghiệm thu 44 đề tài, đề án đủ điều kiện; trong đó có 31 đề tài, đề án xếp loại xuất sắc và 13 đề tài, đề án xếp loại khá. Tổ chức thành công các hội thảo “Thực trạng và giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên trong tình hình mới” và “Huy động nguồn lực tài chính cho việc thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam”.

Nhiều hội đồng khoa học cơ sở cũng chủ động nghiên cứu các đề tài, đề án khoa học được giao, nhất là các đề tài, đề án trực tiếp giúp lãnh đạo các ban, cơ quan đảng Trung ương tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định; tích cực phối hợp Hội đồng trong các hoạt động chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2021-2026…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, các đại biểu thảo luận, thống nhất tập trung cao độ hoàn thành Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2022-2024 và tích cực triển khai Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2024-2026; các đề tài do Thường trực đặt hàng; tổ chức nghiên cứu, nghiệm thu các đề tài, đề án bảo đảm chất lượng, áp dụng vào thực tiễn công tác tham mưu chiến lược của các ban, cơ quan đảng Trung ương.

Cùng đó, Hội đồng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện công tác quản lý đề tài, đề án theo hướng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng với các hội đồng khoa học cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong triển khai các hoạt động khoa học. Nâng cao chất lượng các cuộc hội thảo, tọa đàm, thông tin khoa học chuyên đề; chắt lọc kết quả nghiên cứu từ để xây dựng các báo cáo tư vấn trình cấp có thẩm quyền. Triển khai công tác tập huấn nghiệp vụ; tổ chức các đoàn khảo sát thực tế hoạt động khoa học ở trong nước, ngoài nước bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày