Thứ 4, 17/04/2024, 18:16[GMT+7]

Đồng chí Đỗ Văn Chiến thăm, chúc Tết Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Thứ 7, 17/02/2024 | 12:07:01
2,140 lượt xem
Nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024, ngày 16/2, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc và chúc Tết Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, làm việc và chúc Tết Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và các cơ quan Trung ương…

Tiếp đoàn có đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, các đồng chí Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Giám đốc Nhà xuất bản; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản.

Trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân mới, thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến chúc cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật một năm mới với nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng những thành tựu, kết quả đáng trân trọng mà Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đạt được trong năm 2023 và những năm qua; khẳng định vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của Nhà xuất bản.

“Thời gian qua, các đồng chí đã xuất bản nhiều cuốn sách, bộ sách quan trọng giúp Đảng ta, các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và hệ thống chính trị làm tốt công tác lý luận, công tác tư tưởng chính trị, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh và nâng cao vị thế, uy tín và càng có niềm tin trong nhân dân” - đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Đồng chí cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, sự lao động nghiêm túc, trí tuệ của Ban Giám đốc, các ban, đơn vị của Nhà xuất bản đã cùng các cơ quan Tạp chí Cộng sản, Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng đoàn các tổ chức chính trị-xã hội Trung ương xuất bản cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến và thành viên đoàn công tác chụp ảnh cùng cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng thời gian tới, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản sẽ tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, bám sát Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư; tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả, xây dựng Nhà xuất bản đi đầu, dẫn dắt hoạt động chuyên môn của các nhà xuất bản trong cả nước.

Trong năm 2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến mong muốn cùng Nhà xuất bản tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu, lan tỏa giá trị cốt lõi, nội dung chủ yếu của cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, phối hợp chuẩn bị văn kiện, tài liệu phục vụ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Công tác biên tập, xuất bản được tăng cường

Báo cáo những nét cơ bản về hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong năm 2023, đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản cho biết, năm vừa qua, Nhà xuất bản đã tập trung chỉ đạo hoàn thành toàn diện công tác biên tập, xuất bản, bảo đảm chất lượng phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là biên tập, xuất bản các cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cùng với đó, Nhà xuất bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương lựa chọn, dịch sang tiếng Lào và xuất bản 15 đầu sách lý luận, chính trị để tặng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội của Lào.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật báo cáo những nét cơ bản về hoạt động năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Nhà xuất bản. 

Đồng thời, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đánh giá, tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009-2023), tham mưu, đề xuất Ban Bí thư cho chủ trương tiếp tục thực hiện Đề án.

Bên cạnh những ấn phẩm sách, Nhà xuất bản cũng quan tâm triển khai thực hiện các tủ sách điện tử như Tủ sách điện tử Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tủ sách Chi bộ điện tử, Tủ sách điện tử học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… để giới thiệu, cung cấp cho các Tỉnh ủy, Thành ủy nghiên cứu và triển khai.

Cũng theo đồng chí Vũ Trọng Lâm, năm 2023, hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục nâng cao chất lượng, tập trung trọng điểm, bảo đảm quy mô, tính chuyên nghiệp cao. Nhà xuất bản đã chủ trì, phối hợp các ban, bộ, ngành ở Trung ương, địa phương tổ chức 14 hội thảo, tọa đàm khoa học, và hàng loạt các tọa đàm khoa học tuyên truyền giới thiệu sách, đặc biệt là đánh giá về giá trị lý luận, thực tiễn của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh, Nhà xuất bản bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chương trình tuyên truyền do ngành tuyên giáo, thông tin có kế hoạch,... và nhu cầu của xã hội; tiếp tục xuất bản có chọn lọc các đề tài có giá trị tổng kết lý luận, thực tiễn, thiết thực phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các kết luận, nghị quyết của các hội nghị Trung ương; sách phục vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới trên đất liền và biển đảo quốc gia; sách phục vụ cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; các tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương; trình Ban Bí thư xin chủ trương tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn đến năm 2030.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng và triển khai các đề tài, đề án liên quan đến các nội dung đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, phê duyệt đưa vào chương trình làm việc năm 2024 và các năm tiếp theo; tiếp tục phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và các ban, bộ, ngành có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm trao 2 cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. 

Nhân dịp này, thay mặt Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng chí Vũ Trọng Lâm tặng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến 2 cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được Nhà xuất bản ấn hành nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: “Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững”; “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Theo: nhandan.vn 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày