Thứ 7, 20/04/2024, 10:02[GMT+7]

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành luật, nghị quyết mới của Quốc hội khóa XV

Thứ 5, 07/03/2024 | 15:38:04
6,953 lượt xem
Sáng ngày 7/3, tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật, nghị quyết Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ sáu và kỳ họp bất thường lần thứ năm. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội khẳng định: Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 27-NQ/TW hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật. 

Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy trách nhiệm, tích cực tham luận, phát biểu với tinh thần khách quan, thiết thực. Các báo cáo, tham luận cần phản ánh cụ thể, khách quan công tác chuẩn bị và kế hoạch triển khai nhiệm vụ; thẳng thắn nêu rõ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời có những kiến nghị, đề xuất giải pháp khả thi, nhằm tiếp tục tăng cường sự phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu đã nghe báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm và nhiệm vụ chủ yếu triển khai luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua và báo cáo của Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ sáu và kỳ họp bất thường lần thứ năm, Quốc hội khóa XV. Trong đó nhấn mạnh các quy định mới liên quan đến đất đai; nhà ở; kinh doanh bất động sản; viễn thông; các tổ chức tín dụng; một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; về căn cước…

Đại diện các ủy ban của Quốc hội và một số bộ, ngành, địa phương báo cáo về công tác chuẩn bị triển khai, giám sát việc triển khai đối với luật, nghị quyết Quốc hội mới ban hành, đề xuất các giải pháp, kiến nghị để thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định trong luật, nghị quyết; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền; các cơ quan của Quốc hội chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ và đôn đốc các cơ quan thực hiện kịp thời. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bám sát những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể về triển khai đối với từng luật, nghị quyết Quốc hội mới ban hành; xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các chính sách, nội dung của luật, nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp hiểu, thực hiện đúng, đủ các quy định. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ bằng các hình thức phù hợp cho đội ngũ công chức được giao tổ chức thi hành. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thi hành pháp luật, nhất là các luật, nghị quyết Quốc hội mới ban hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với tăng cường kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong thi hành pháp luật. Các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện cần thiết và tổ chức thực hiện các thẩm quyền, nhiệm vụ được giao. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan tư pháp, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến đối với việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết của Quốc hội mới thông qua.

Thu Hiền


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày