Thứ 2, 27/05/2024, 01:26[GMT+7]

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài

Thứ 6, 12/04/2024 | 17:59:32
1,789 lượt xem
Chiều ngày 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác PCPNN thông tin về tình hình hoạt động của các tổ chức PCPNN đang hoạt động tại Việt Nam và kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận động viện trợ PCPNN năm 2023; phương hướng công tác năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị.

Đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Đến nay có 381 tổ chức PCPNN đang hoạt động thường xuyên tại Việt Nam. Hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam cơ bản được triển khai đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năm 2023, giá trị viện trợ PCPNN giải ngân cho Việt Nam đạt gần 230 triệu USD, tăng gần 5 triệu USD so với năm 2022. 

Các đại biểu đã chia sẻ, thảo luận về những kết quả đạt được trong công tác vận động, hợp tác với các tổ chức PCPNN; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp chủ yếu để tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động nguồn vốn từ các tổ chức PCPNN, biện pháp theo dõi quản lý và triển khai thực hiện các dự án.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực trong tổ chức triển khai thực hiện công tác PCPNN năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Trong đó, các cơ quan trung ương liên quan và các địa phương tăng cường phối hợp trong triển khai hoạt động công tác phi chính phủ, phối hợp chặt chẽ ngay từ khâu vận động đến khâu triển khai dự án; tổ chức thành công hội nghị quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức PCPNN; tăng cường cập nhật, chia sẻ thông tin và cập nhật cơ sở dữ liệu về các tổ chức PCPNN với các địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác hậu kiểm, kiểm tra việc triển khai các dự án triển khai thuộc nguồn vốn phi chính phủ; tăng cường công tác tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác PCPNN…

Minh Hương 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày