Thứ 3, 31/01/2023, 23:44[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Tổng thu ngân sách tăng 54,3% so với năm 2021

Thứ 4, 04/01/2023 | 19:43:34
2,769 lượt xem
Sáng ngày 4/1, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế, tài chính – kế hoạch và kinh tế - hạ tầng năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong công tác thu ngân sách năm 2022.

Năm 2022, huyện Quỳnh Phụ tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, qua đó tổng thu ngân sách vượt cao so với chỉ tiêu giao. Tổng thu ngân sách dự toán HĐND huyện giao 1.992 tỷ đồng, kết thúc năm ước thực hiện 2.435 tỷ đồng, đạt 122,2%, tăng 54,3% so với năm 2021, trong đó thu từ tiền sử dụng đất 1.005 tỷ đồng, đạt 286% so với cùng kỳ, là năm có kết quả thu cao nhất. Trong lĩnh vực kinh tế - hạ tầng, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng ước đạt 16.461 tỷ đồng, tăng 15,1%... góp phần quan trọng để huyện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Năm 2023, mục tiêu đề ra tổng thu ngân sách của huyện ước thực hiện 2.101 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp huyện và cấp xã 1.787 tỷ đồng (chưa tính kết dư và chuyển nguồn 2022); lĩnh vực kinh tế - hạ tầng phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 12,8%...

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác điều hành ngân sách của huyện năm 2022.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thu ngân sách được UBND huyện khen thưởng.

Nguyễn Cường