Thứ 7, 04/02/2023, 12:44[GMT+7]

Đột phá thu ngân sách từ thuế xuất nhập khẩu

Thứ 2, 09/01/2023 | 09:03:44
2,617 lượt xem
Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 song năm 2022, thu ngân sách từ thuế xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt gần 3.400 tỷ đồng, bằng 212% kế hoạch được giao. Để có được kết quả đột phá trên, Chi cục Hải quan Thái Bình đã có các giải pháp nâng cao hiệu quả nguồn thu ngân sách, tăng cường công tác chống thất thu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp làm thủ tục XNK hàng hóa.

Các thủ tục hải quan đều được Chi cục Hải quan Thái Bình thực hiện trên hệ thống điện tử.

Năm 2022, Chi cục Hải quan Thái Bình được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.600 tỷ đồng; tuy nhiên, tính đến hết ngày 31/12/2022, thu ngân sách từ thuế XNK trên địa bàn tỉnh đạt 3.391 tỷ đồng, bằng 212% kế hoạch được giao, bằng 183% chỉ tiêu phấn đấu, bằng 173% so với số thu năm 2021. Một số doanh nghiệp nộp thuế XNK lớn là Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, Chi nhánh Tổng công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần - Công ty Kinh doanh sản phẩm khí và Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam. Hiện tại, Chi cục đang làm thủ tục XNK cho 466 doanh nghiệp, trong đó có trên 300 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Các mặt hàng chủ yếu làm thủ tục thông quan là hàng may mặc, sợi, nông sản, thủ công mỹ nghệ, xăng dầu, khí hóa lỏng...

Theo ông Trần Quốc Chính, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Bình, để có được kết quả nổi bật trên, trong năm 2022, Chi cục Hải quan Thái Bình đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả nguồn thu ngân sách, trong đó rà soát việc áp dụng mức thuế ưu đãi, ưu đãi đặc biệt theo các biểu thuế, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp khai thuế ưu đãi nhưng không đáp ứng điều kiện được hưởng thuế suất ưu đãi, hoặc khai thuế suất ưu đãi đặc biệt nhưng không đủ điều kiện áp dụng mức thuế ưu đãi đặc biệt; tăng cường công tác chống thất thu ngân sách thông qua giám sát, kiểm tra thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại; kiểm tra chống thất thu ngân sách do gian lận về số lượng, mã số, trị giá, xuất xứ, chính sách mặt hàng miễn, giảm, hoàn thuế.

Trong quản lý nghiệp vụ, Chi cục tập trung cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan để rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động XNK cho doanh nghiệp; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho cộng đồng doanh nghiệp về các chính sách mới; đối thoại thường niên với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ miễn, giảm, hoàn thuế. Thực hiện chuyển đổi số theo chỉ đạo của ngành hải quan, từng bước đem lại nhiều lợi ích như thông quan hàng hóa nhanh chóng, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm chi phí thời gian của doanh nghiệp. Sau nhiều năm áp dụng công nghệ số khi khai quan, đối với các doanh nghiệp thuộc luồng xanh chỉ mất vài giây là có thể thông quan.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác thu ngân sách từ thuế XNK trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Ông Trần Quốc Chính, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Bình cho biết: Năm 2022, do tác động của dịch Covid-19, suy giảm kinh tế trên toàn thế giới đã ảnh hưởng đến công tác XNK hàng hóa của các doanh nghiệp. Xác định rõ khó khăn, ngay từ đầu năm Chi cục đã tập trung cho công tác chuyển đổi số trong quá trình quản lý nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp XNK hàng hóa, tăng cường công tác chống thất thu ngân sách. Đối với công tác phòng, chống buôn lậu, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt để kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, nâng cao hiệu quả nguồn thu ngân sách.

Năm 2023, Chi cục Hải quan Thái Bình được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2.800 tỷ đồng. Để sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao, Chi cục tiếp tục bám sát chỉ đạo của ngành, tập trung đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, công nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tạo điều kiện và thu hút doanh nghiệp có hoạt động XNK về làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Thái Bình; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan, tạo điều kiện thuận lợi tối đa đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp...

 Nguyễn Thơi