Thứ 4, 24/04/2024, 13:29[GMT+7]

Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh: Khen thưởng 36 tập thể, 71 cá nhân trong hoạt động ủy thác cho vay vốn ưu đãi của Chính phủ

Thứ 4, 21/02/2024 | 18:16:33
3,115 lượt xem
Chiều ngày 21/2, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ủy thác năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 về hoạt động ủy thác giữa Ngân hàng CSXH với đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thành phố.

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh trao thưởng cho các tập thể.

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện có 912 đoàn thể của các xã, phường, thị trấn nhận ủy thác cho vay với Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh với tổng số 2.710 tổ tiết kiệm và vay vốn. Đến hết tháng 12/2023, tổng dư nợ cho vay ủy thác đạt hơn 4.260 tỷ đồng với 97.258 người nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn, tăng 13,56% so với thời điểm 31/12/2022, chiếm 99,87% tổng dư nợ cho vay; trong đó, Hội Phụ nữ chiếm 42,26%, Hội Cựu chiến binh chiếm 13,95%, Hội Nông dân chiếm 35,55% và Đoàn Thanh niên chiếm 8,24% tổng dư nợ cho vay ủy thác; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,12% tổng dư nợ cho vay.

Để thực hiện tốt các nội dung công việc ủy thác, năm 2024, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tích cực phối hợp với các đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thành phố thực hiện đôn đốc, thu hồi kịp thời các khoản nợ đến hạn; nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, kết hợp với nguồn vốn tăng trưởng trong năm để nâng suất đầu tư cho vay bình quân/hộ, không để tồn đọng nguồn vốn, gây lãng phí; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra theo quy định; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu năm 2024 không còn tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại yếu.

 Lãnh đạo Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh trao thưởng cho các cá nhân.

Tại hội nghị, 36 tập thể, 71 cá nhân thuộc đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thành phố đã được biểu dương khen thưởng về thành tích trong hoạt động ủy thác cho vay vốn ưu đãi của Chính phủ năm 2023.

 Minh Hương