Thứ 4, 30/11/2022, 05:08[GMT+7]

Hoạt động vận tải có nhiều dấu hiệu khởi sắc

Thứ 5, 29/09/2022 | 18:54:24
7,114 lượt xem
Việc tiếp tục điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng, dầu trong tháng 9 đã góp phần làm giảm áp lực về chi phí nên hoạt động vận tải trong tỉnh gần đây đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc.

Dịch Covid-19 dần được kiểm soát, giá xăng dầu giảm góp phần giúp hoạt động vận tải có nhiều dấu hiệu khởi sắc.

Tổng doanh thu hoạt động vận tải tháng 9/2022 ước đạt 618 tỷ đồng tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 48,8% so với cùng kỳ. Dự tính 9 tháng năm 2022 doanh thu hoạt động vận tải ước đạt 5.303 tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu vận tải hành khách tháng 9/2022 ước đạt 174 tỷ đồng, tăng 1,2 lần so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng năm 2022, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 1.466 tỷ đồng, tăng 39,2% so với cùng kỳ; số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 19,6 triệu người, tăng 36,1%... Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 9/2022 ước đạt 436 tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 31,9% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 2,6 triệu tấn, tăng 2% so với tháng trước và tăng 34,9% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng năm 2022, doanh thu vận tải hàng hoá ước đạt 3.776 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ.

Nguyễn Thơi