Thứ 7, 10/12/2022, 12:13[GMT+7]

Tăng cường quản lý chất lượng các công trình giao thông

Chủ nhật, 13/11/2022 | 17:13:24
7,207 lượt xem
Trong những năm qua, tỉnh đã tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Thi công tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà, đoạn từ đường ĐH.09 đến đường tỉnh ĐT.453.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) luôn chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý chất lượng xây dựng các công trình giao thông; trong đó công tác thẩm định, giám sát được xem là yếu tố then chốt để bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng các công trình cũng như chủ động lựa chọn các nhà thầu có năng lực để triển khai dự án.

Để bảo đảm chất lượng các công trình giao thông, thời gian qua, Sở GTVT tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình triển khai xây dựng; tăng cường công tác thẩm định các hồ sơ dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình, góp phần giảm thiểu rủi ro, tránh thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng; phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ xây dựng tiên tiến áp dụng trong thiết kế, thi công cho các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, Sở GTVT giao phòng chuyên môn thực hiện công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng theo quy định; có kế hoạch kiểm tra và thực hiện kiểm tra chất lượng các công trình giao thông; tăng cường phát hiện, làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể đối với những vi phạm trong quản lý chất lượng, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm để bảo vệ kết cấu hạ tầng, chống hư hỏng các công trình giao thông.

Tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài được thẩm định, giám sát chặt chẽ về chất lượng thi công.

Tính đến hết tháng 10/2022, Sở GTVT đã thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 33 dự án; thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 28 dự án; báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công 16 dự án; thẩm định báo cáo thẩm tra an toàn giao thông 16 dự án; kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào khai thác 17 dự án.

Ông Nguyễn Phú Dữu, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông (Sở GTVT) cho biết: Qua kiểm tra, các chủ đầu tư và nhà thầu từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm với việc quản lý chất lượng thi công công trình. Minh chứng rõ nhất là các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh sau khi đưa vào khai thác sử dụng đều bảo đảm chất lượng, đáp ứng được các yêu cầu theo thiết kế, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số ít các công trình trong quá trình thi công phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án; chất lượng một số công trình còn hạn chế... Nguyên nhân được xác định: Nhà thầu thi công xây dựng không đủ năng lực; trong quá trình thi công, thiếu người giám sát, kiểm tra chất lượng công trình; thực hiện chưa đầy đủ quy định về quản lý chất lượng công trình, nhất là đối với các công trình giao thông do cấp xã làm chủ đầu tư... Một số công trình phải xử lý kỹ thuật, hiệu chỉnh và bổ sung hệ thống biển báo an toàn giao thông, thẩm tra an toàn giao thông mới đủ điều kiện nghiệm thu lần cuối hoặc trong quá trình thi công chưa chú trọng công tác bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, trang bị hệ thống biển báo trên công trường...

Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết: Để nâng cao hơn nữa công tác quản lý chất lượng công trình giao thông, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, Sở GTVT tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, thiết kế, dự toán các công trình giao thông trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng và tiến độ, tiết kiệm chi phí đầu tư. Tăng cường công tác quản lý đấu thầu, kiểm tra, xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiến độ và chất lượng công trình; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng, nâng cao năng lực của các chủ đầu tư, kiên quyết không để các nhà thầu có năng lực yếu kém tham gia dự án. Mặt khác, Sở GTVT tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện chính sách, tăng cường thể chế và công tác quản lý chất lượng các công trình giao thông theo hướng minh bạch, thống nhất. Có kế hoạch xây dựng, bổ sung các hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy trình thiết kế thi công, nhất là đối với các loại kết cấu, công nghệ mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, nâng cao năng lực cho chủ đầu tư, các tập thể, cá nhân tham gia thực hiện dự án.


Nguyễn Thơi