Thứ 2, 27/05/2024, 00:46[GMT+7]

Chuyển nhiều đoạn tuyến trên 3 quốc lộ qua Thái Bình thành đường địa phương

Thứ 2, 22/04/2024 | 23:16:17
4,351 lượt xem
Các đoạn tuyến trên các tuyến quốc lộ: 37, 37B, 39 qua tỉnh Thái Bình được điều chỉnh thành đường địa phương sau khi có các đoạn tuyến quốc lộ mới thay thế.

Một đoạn tuyến QL39 qua tỉnh Thái Bình. Ảnh: Báo GT

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ban hành quyết định số 442/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2024 về việc điều chỉnh một số đoạn tuyến quốc lộ cũ trên quốc lộ 37 (QL37), QL37B và QL39 tỉnh Thái Bình thành đường địa phương.

Cụ thể, trên QL37 điều chỉnh đoạn tuyến Km 0+430 - Km 10+00 thành đường địa phương, chiều dài gần 9,6km.

Các đoạn tuyến được điều chỉnh trên QL37B, gồm: Km 03+534 - Km 06+204, Km 12+312 - Km 14+512, Km 18+270 - Km 21+550, Km 21+550 - Km 23+770. Tổng chiều dài hơn 10km.

Trên QL39 có 13 đoạn tuyến được điều chỉnh thành đường địa phương với tổng chiều dài hơn 11km, gồm: Km 47+955 - Km 51+080, Km 52+480 - Km 52+750 (Đoạn tránh cầu Nại), Km 55+240 - Km 55+450 (Đoạn tránh cầu Đông Tu), Km 91+650 - Km 92+800, Km 93+350 - Km 93+700, Km 93+830 - Km 94+380.

Cùng đó là các đoạn: Km 94+550 - Km 95+950, Km 96+450 - Km 96+620, Km 97+200 - Km 97+650, Km 98+000 - Km 98+800, Km 99+420 - Km 99+670, Km 100+200 - Km 100+550 và Km 100+780 - Km 103+124.

Việc chuyển đổi được thực hiện sau khi trên địa bàn đã có các đoạn tuyến quốc lộ mới thay thế. Các đoạn tuyến nêu trên sẽ được bàn giao để UBND tỉnh Thái Bình quản lý khai thác và bảo trì theo quy định.

Thực hiện công tác chuyển đổi, Bộ GTVT giao Vụ Tài chính, Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; Tổ chức bàn giao, giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo công tác quản lý, khai thác được thực hiện liên tục và không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

"UBND tỉnh Thái Bình cần chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; và tổ chức quản lý theo quy định sau khi hoàn thành việc điều chuyển tài sản", Bộ GTVT đề nghị.

Theo baochinhphu.vn