Thứ 6, 21/06/2024, 18:06[GMT+7]

Trình tự thu hồi và 6 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe từ 1/6/2024

Thứ 4, 29/05/2024 | 14:58:19
2,835 lượt xem
Căn cứ khoản 14 Điều 33 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT) quy định 6 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe từ 1/6/2024.

Từ ngày 1/6/2024, Thông tư 05/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải có hiệu lực thi hành quy định rõ các trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe mới nhất. Cụ thể, có 6 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe từ ngày 1/6, các tài xế nên đặc biệt lưu ý.

Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi hàng loạt các Thông tư liên quan đến vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-6-2024.

Căn cứ khoản 14 Điều 33 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT) quy định 6 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe bao gồm:

1. Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe

2. Người lái xe tẩy, xóa, làm sai lệch các thông tin trên Giấy phép lái xe

3. Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện

5. Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký

6. Thông qua việc khám sức khỏe cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy.

Trình tự thu hồi Giấy phép lái xe

Theo khoản 15 Điều 33 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT), cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe thực hiện thu hồi theo trình tự sau:

- Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe ra quyết định thu hồi và hủy bỏ giấy phép lái xe. Nội dung của quyết định nêu rõ lý do thu hồi và hủy bỏ.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy phép lái xe, người lái xe phải nộp giấy phép lái xe bị thu hồi đến cơ quan thu hồi giấy phép lái xe, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe có trách nhiệm thu hồi giấy phép lái xe đã cấp và hủy bỏ theo quy định.

- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe đã sáp nhập, chia, tách, giải thể thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy phép lái xe là cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp giấy phép lái xe.

Mức phạt khi tham gia giao thông không có bằng lái xe

Mức phạt lỗi không có bằng lái xe khi tham gia giao thông được quy định tại Điều 21 Nghị định 100 của Chính phủ, cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe môtô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự xe môtô.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe môtô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên, xe môtô ba bánh.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô.

Theo vtv.vn