Thứ 7, 20/07/2024, 04:32[GMT+7]

Từ ngày 1/7, tạm dừng hoạt động 3 tháng Trung tâm đăng kiểm 17.01D ở Thái Bình

Thứ 5, 20/06/2024 | 15:25:32
5,554 lượt xem
Ngày 18/6, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Bình có Quyết định số 294/QĐ-SGTVT về việc tạm đình chỉ hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ đối với Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình (mã số 17.01D) có địa chỉ tại đường Quang Trung (thành phố Thái Bình) từ ngày 1/7.

Trung tâm đăng kiểm 17.01D ở Thái Bình tạm dừng hoạt động từ ngày 1/7.

Theo đó, Trung tâm đăng kiểm của Công ty bị tạm đình chỉ trong thời gian 3 tháng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do Công ty có 2 đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên tại Quyết định số 634/QĐ-ĐKVN ngày 8/5/2024 của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Theo quyết định, công ty này đã vi phạm điểm b, khoản 10, Điều 1, Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 8/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/5/2024.

Để bảo đảm sự công khai, minh bạch, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình có trách nhiệm thông báo quyết định này tới cán bộ, nhân viên, người lao động tại đơn vị và các tổ chức cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, công ty phải nộp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định xe cơ giới về Sở Giao thông Vận tải và thực hiện dừng hoạt động đăng kiểm kể từ ngày 1/7/2024.

Nguyễn Thơi