Chủ nhật, 03/03/2024, 23:10[GMT+7]

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được triển khai mạnh mẽ và toàn diện

Thứ 6, 12/01/2024 | 11:20:28
1,226 lượt xem
Năm 2024, công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tập trung triển khai theo 2 đột phá về tăng cường đại đoàn kết và phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài cùng 7 trọng tâm.

Thông tin với báo chí về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023, sáng 11/1, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Mạnh Đông cho biết công tác người Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 sẽ tập trung triển khai 2 hướng đột phá và 7 trọng tâm.

Ông Nguyễn Mạnh Đông nhận định trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn, phức tạp, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục vươn lên vượt khó và có nhiều đóng góp cho đất nước.

Tiêu biểu, lượng kiều hối chuyển về địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại, các tổ chức kinh tế) trong năm 2023 đạt khoảng 8,92 tỷ USD, tăng 35% so với năm 2022. Đây là mức kiều hối cao nhất từ trước đến nay.

Theo dự báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lượng kiều hối năm 2023 sẽ tăng từ 25-30% so với năm 2022.

Sức mạnh mềm của khoảng 6 triệu người ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ ngày càng được phát huy, cùng với vị thế của đất nước được tăng cường, đã hỗ trợ rất nhiều cho cộng đồng trong phát triển tại nước sở tại; góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Đông thông tin về một số đề án quan trọng nhằm tiếp tục triển khai Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Tiêu biểu, Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1334/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 vừa qua.

“Đề án không chỉ tập trung vào việc phát huy mà còn nuôi dưỡng, tạo vị trí, điều kiện tốt hơn để cộng đồng phát triển và quay lại đóng góp cho đất nước,” Phó Chủ nhiệm nói.

Với kết quả đạt được trong năm 2023, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Đông hy vọng, năm 2024, công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và toàn diện hơn theo yêu cầu của Nghị quyết Đại hội XIII và Kết luận 12 của Bộ Chính trị, đồng thời bám sát những nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết và Chương trình hành động của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 nhằm thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện để kiều bào hướng về quê hương.

Theo ông Nguyễn Mạnh Đông, công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tập trung triển khai theo 2 đột phá về tăng cường đại đoàn kết và phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài cùng 7 trọng tâm.

Đó là tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu, kiến nghị chính sách; đổi mới, đa dạng hóa hình thức, linh hoạt trong biện pháp triển khai vận động người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó tập trung vào thế hệ trẻ, lực lượng nòng cốt, những người có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng, kiều bào còn định kiến.

Cùng với đó là đẩy mạnh hỗ trợ cộng đồng về địa vị pháp lý và ổn định cuộc sống, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn. Hỗ trợ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài kiện toàn tổ chức, đa dạng hóa hình thức tổ chức, mô hình hoạt động phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và tăng cường kết nối, hỗ trợ các hội doanh nhân, trí thức kiều bào.

Song song đó là triển khai Kế hoạch Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2024; đổi mới nội dung và phương thức công tác dạy và học tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức chuyển tải thông tin tới kiều bào.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường đào tạo lực lượng cán bộ làm công tác cộng đồng tinh nhuệ, chính quy, chuyên nghiệp và hiện đại.

“Hy vọng với 2 đột phá và 7 trọng tâm trong năm 2024, công tác người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng có nhiều chuyển biến mới, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương, đất nước, tạo thêm sức mạnh trong tổng thể sức mạnh của dân tộc” - Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Đông nhấn mạnh./.

Theo Vietnam+