Thứ 2, 22/07/2024, 00:11[GMT+7]

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh phát động cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư

Thứ 5, 04/07/2019 | 15:20:52
2,761 lượt xem
Theo đó đối tượng tham dự cuộc thi bao gồm: cán bộ, viên chức, người lao động trong Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh Thái Bình; cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đối tượng thụ hưởng từ các chương trình tín dụng CSXH.

Nông dân xã Thụy Bình (huyện Thái Thụy) phát triển chăn nuôi bò từ vốn tín dụng chính sách.

Bài dự thi gồm hai phần: phần trả lời các câu hỏi do Ban Chỉ đạo cuộc thi đề ra (dành cho cán bộ, viên chức, người lao động Ngân hàng CSXH và cán bộ, hội viên, đoàn viên tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác) và phần tự luận (dành cho tất cả các đối tượng tham dự cuộc thi) là một bài viết dài không quá 2.000 từ về chủ đề triển khai thực hiện Chỉ thị số 40. Bài dự thi của cá nhân (hoặc nhóm không quá 3 người) gửi về Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện, thành phố nơi người dự thi đang sinh sống, học tập và công tác trước ngày 25/7; trên cơ sở đó, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện, thành phố phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cùng cấp lựa chọn 6 bài thi xuất sắc nhất và gửi về Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh trước ngày 5/8. Dự kiến cuộc thi sẽ trao giải trong tháng 8/2019 với 8 giải tập thể và 13 giải cá nhân. 

Đây là cuộc thi có ý nghĩa rất quan trọng nhằm phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cũng như của cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống Ngân hàng CSXH và cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa vốn tín dụng chính sách nhanh chóng đến đúng đối tượng thụ hưởng. Đến hết tháng 5/2019, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đạt hơn 2.900 tỷ đồng, tăng 4,74% so với thời điểm 31/12/2018; tổng dư nợ cho vay đạt hơn 2.898 tỷ đồng, tăng 4,76% so với thời điểm 31/12/2018 với 100.132 khách hàng đang vay vốn; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,12% tổng dư nợ.

Minh Hương