Thứ 5, 25/07/2024, 00:55[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng

Thứ 3, 23/07/2019 | 09:47:34
2,836 lượt xem
Những năm gần đây, cùng với việc thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác giải phóng mặt bằng luôn được huyện Quỳnh Phụ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm triển khai đúng tiến độ các dự án, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện và bảo đảm quyền lợi cho người dân có đất bị thu hồi.

Video: quynh_phu_giai_phong_mat_bang_web_230719.mp4

 Minh Nguyệt – Trần Tuấn