Thứ 2, 04/03/2024, 21:43[GMT+7]

Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam

Thứ 6, 24/12/2021 | 16:29:44
9,373 lượt xem
Sáng ngày 24/12, Sở Y tế tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2021) và Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai). Các đồng chí: Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ (Bộ Y tế) tới dự.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Trải qua 60 năm, mặc dù chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ngành dân số có nhiều thay đổi nhưng công tác dân số tỉnh Thái Bình đã đạt được những thành tựu quan  trọng. Từ việc sinh đẻ mang tính tự nhiên sang việc sinh đẻ mang tính chủ động, có kế hoạch. Trung bình một phụ nữ có 6 con (năm 1961) đã giảm xuống 2,6 con (năm 1991) và 2,01 con (năm 2001), đạt mức sinh thay thế sớm hơn 15 năm so với mục tiêu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) đề ra và duy trì trong nhiều năm qua. Kết quả này là tiền đề tiến tới ổn định quy mô dân số vào giữa thế kỷ XXI, tăng GDP bình quân đầu người, góp phần quan trọng vào công tác xóa đói, giảm nghèo của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà ngành dân số tỉnh đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác dân số - KHHGĐ tỉnh tiếp tục đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách dân số của Đảng và Nhà nước. 

Tiếp tục quán triệt đầy đủ, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chủ trương, chính sách, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó trọng tâm là điều chỉnh mức sinh, duy trì mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả lợi thế cơ cấu dân số vàng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị đối với công tác dân số; tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về công tác dân số; xây dựng, ban hành chỉ đạo tổ chức kịp thời những chỉ đạo của trung ương về công tác dân số; rà soát, sửa đổi bổ sung các chính sách hiện hành của tỉnh về dân số phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn của địa phương…
Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ (Bộ Y tế) tặng giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh. Nhân dịp này nhiều tập thể, cá nhân ngành dân số tỉnh được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ vì những đóng góp xuất sắc trong công tác dân số - KHHGĐ.

Trần Tuấn