Thứ 3, 18/06/2024, 02:35[GMT+7]

Thanh niên thắp sáng đường quê

Thứ 4, 13/04/2022 | 17:50:56
5,742 lượt xem
Được triển khai từ năm 2013, chương trình “Thắp sáng đường quê” tiếp tục được đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, làm cho diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại.

Video: 13422-thanh_ni%C3%AAn_th%E1%BA%AFp_s%C3%A1ng_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_qu%C3%AA.mp4?_t=1649846955

 Phương Chi - Tiến Đạt