Thứ 2, 04/03/2024, 23:11[GMT+7]

Sôi nổi hướng tới ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Thứ 4, 22/06/2022 | 08:56:49
13,434 lượt xem
Với chủ đề “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”, ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm nay diễn ra với chuỗi hoạt động sôi nổi trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình, qua đó nhằm góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Tuyên truyền trực quan hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam.

Những ngày này, tại huyện Quỳnh Phụ, băng rôn, pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam đã được treo trên các trục đường chính và khu vực đông dân cư của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với các thông điệp như: “Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc”, “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, “Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc trong gia đình”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Gia đình là cội nguồn sức mạnh, thành trì quan trọng nhất của mỗi con người”... 

Bà Bùi Thị Nhẫn, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳnh Phụ cho biết: Trong tháng 6/2022 sẽ diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam như: các hoạt động thông tin, tuyên truyền được tăng cường; nhiều phong trào liên quan đến công tác gia đình được triển khai. 

Đặc biệt, UBND huyện sẽ tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6, biểu dương, khen thưởng 37 gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Bên cạnh đó, chúng tôi nỗ lực duy trì và nhân rộng hiệu quả hoạt động của các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, tổ tư vấn, tổ hòa giải. Nhìn chung 37 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng cấp xã, 232 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng cấp thôn, 264 câu lạc bộ, 276 nhóm, 321 tổ tư vấn về gia đình và 232 tổ hòa giải tại cơ sở đã được tăng cường cả về số lượng và chất lượng hoạt động. Qua đó, trang bị cho các thành viên kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình; những kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội. Đây cũng là nơi kịp thời tiếp nhận thông tin, phát hiện các vụ bạo lực gia đình và đề ra các biện pháp can thiệp phù hợp đối với người gây bạo lực và nạn nhân bạo lực gia đình nhằm giải tỏa, hạn chế và hướng đến mục tiêu chấm dứt hành vi gây bạo lực gia đình.

Góp phần tạo sức lan tỏa của hoạt động tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam, 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ tham gia hội thi xe tuyên truyền lưu động với chủ đề “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”. Thông qua khẩu hiệu, tranh cổ động, pa nô tuyên truyền, loa phát thanh, xe tuyên truyền lưu động phản ánh các nội dung, chủ đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; các tiêu chí ứng xử trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 

Ông Lê Tiến Lượng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh chia sẻ: Dù là lần đầu tiên hội thi xe tuyên truyền hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam được tổ chức nhưng các huyện, thành phố đều có sự tích cực chuẩn bị để tham gia từ rất sớm. Trung tâm Văn hóa tỉnh đã có hướng dẫn cụ thể về hình thức trang trí như khẩu hiệu, tranh cổ động, pa nô tuyên truyền... gắn trên xe và phát hành đĩa CD có nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Mong rằng, hội thi sẽ tạo nên không khí sôi nổi, tích cực, cổ vũ các tầng lớp nhân dân hưởng ứng hiệu quả.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Việc triển khai thực hiện tuyên truyền về tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam năm nay nhằm tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa gia đình; khẳng định vị trí, vai trò to lớn của gia đình là tế bào của xã hội với mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Các hoạt động cũng nhằm tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức và toàn xã hội quan tâm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự lan tỏa, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đồng thời kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp và các chuẩn mực đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục của gia đình Việt Nam.

Xe tuyên truyền lưu động của các huyện, thành phố trên các trục đường chính của thành phố Thái Bình.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng ở địa phương tổ chức tuyên truyền tháng hành động và tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam. Tùy theo điều kiện, mỗi địa phương sẽ có những hoạt động hưởng ứng phù hợp như: treo băng rôn, pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền tại các trục đường chính, nơi đông dân cư; tổ chức các hội nghị, hội thi, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, gặp gỡ, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu. Với sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể cùng nhận thức đúng đắn của các tầng lớp nhân dân, mỗi gia đình sẽ luôn là một tế bào lành mạnh của xã hội.


Tú Anh