Thứ 3, 06/12/2022, 08:04[GMT+7]

Kiến Xương: 17 tập thể, cá nhân được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng

Thứ 4, 07/09/2022 | 15:17:05
2,215 lượt xem
Trong 2 ngày 6 - 7/9, Hội Doanh nghiệp huyện Kiến Xương đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Lãnh đạo huyện Kiến Xương khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhiệm kỳ qua, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kiến Xương phát triển mạnh. Toàn huyện có trên 300 doanh nghiệp đăng ký thành lập và hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực xây dựng, may mặc, sản xuất tiêu dùng, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và thương mại. Ban Chấp hành Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát huy vai trò là cầu nối giữa các hội viên với chính quyền các cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Trong 5 năm qua, các doanh nghiệp đã tích cực, chủ động đóng góp nguồn lực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và các hoạt động từ thiện nhân đạo, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp trên 138 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Doanh nghiệp huyện Kiến Xương đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu: 100% doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, huyện; 100% doanh nghiệp đăng ký tham gia các phong trào thi đua do Hội phát động; phấn đấu đến hết nhiệm kỳ phát triển số lượng hội viên mới tăng từ 15 - 20% so với nhiệm kỳ trước.

 Ban Chấp hành khóa mới ra mắt tại Đại hội. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Nhân dịp này 17 tập thể, cá nhân được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và 16 tập thể được UBND huyện Kiến Xương khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thu Thủy