Thứ 2, 05/12/2022, 18:27[GMT+7]

Nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thứ 3, 20/09/2022 | 16:16:42
1,638 lượt xem
Từ đầu năm đến nay, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức triển khai nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo.

Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Quỳnh Phụ được vay vốn tín dụng để phát triển sản xuất.

Trong 9 tháng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh cấp 17.092 thẻ BHYT người nghèo, kinh phí 6.876 triệu đồng và 25.173 thẻ BHYT người cận nghèo, kinh phí 10.127 triệu đồng.

Cùng với cấp thẻ BHYT, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hỗ trợ miễn học phí 5.465 lượt học sinh nghèo, 5.340 lượt học sinh cận nghèo; hỗ trợ chi phí học tập cho 8.304 lượt học sinh nghèo, cận nghèo. Đối với việc cho vay vốn tín dụng, 9 tháng đã có 851 hộ nghèo, 1.069 hộ cận nghèo và 5.920 lượt hộ thoát nghèo được vay vốn với tổng kinh phí 360.499 triệu đồng.

Nguyễn Cường