Thứ 5, 08/12/2022, 16:22[GMT+7]

Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội

Thứ 6, 23/09/2022 | 11:19:57
2,449 lượt xem
Thời gian qua, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội được các cấp bộ đoàn tổ chức đa dạng, rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo hội viên và thanh niên tham gia, được ghi nhận, đánh giá cao.

Video: 23922-THANH_NI%C3%8AN_T%C3%8CNH_NGUY%E1%BB%86N_V%C3%8C_AN_SINHBB%98I..mp4?_t=1663906714

Phương Chi –Tiến Đạt