Thứ 2, 28/11/2022, 10:46[GMT+7]

Hội nghị đại biểu trí thức tỉnh Thái Bình năm 2022

Thứ 6, 30/09/2022 | 15:58:22
2,599 lượt xem
Sáng ngày 30/9, Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị đại biểu trí thức tỉnh Thái Bình năm 2022. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh và đề cao trách nhiệm của trí thức trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Đội ngũ trí thức trong tỉnh cũng tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và phản biện xã hội, là lực lượng nòng cốt trong việc tham mưu xây dựng chủ trương, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các tân tiến sĩ tốt nghiệp năm 2021.Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tặng thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đội ngũ trí thức tỉnh Thái Bình ngày càng nâng cao về số lượng và chất lượng, phát huy sự chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học ở nhiều lĩnh vực, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng, đặt niềm tin vào đội ngũ trí thức tỉnh nhà, mong muốn đội ngũ trí thức tiếp tục có nhiều cống hiến hơn nữa trong lĩnh vực  công tác để đóng góp chung vào công cuộc đổi mới của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đến đội ngũ trí thức; tăng cường công tác vận động, tập hợp đội ngũ trí thức trong đó có đội ngũ trí thức là người Thái Bình đang công tác ở ngoài tỉnh tham gia các diễn đàn, phong trào thi đua, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí mong muốn đội ngũ trí thức tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, có nhiều sáng kiến, giải pháp mới áp dụng vào thực tiễn góp phần cùng cán bộ, nhân dân toàn tỉnh hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Lãnh đạo Ban Văn hóa Xã hội, HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các BSCKII tốt nghiệp năm 2021.Lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ và Trường Chính trị tỉnh tặng hoa chúc mừng các tân thạc sĩ tốt nghiệp năm 2021.

Tại hội nghị, 1 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được khen thưởng; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành đã tặng hoa chúc mừng 105 tân tiến sĩ, thạc sĩ, BSCKII tốt nghiệp năm 2021.

                                                                      Duy Tùng